zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ASL SR má za sebou pracovný víkend

V dňoch 22. – 23. septembra 2023 sa na Donovaloch konalo Valné zhromaždenie ASL SR.

Program prvého dňa rokovania bol ovplyvnený aktuálnou „predvolebnou situáciou Slovenska, keď hneď po úvodných bodoch programu, ktoré sú realizované podľa rokovacieho poriadku, sme v panelovej diskusii „Aké bude slovenské zdravotníctvo po parlamentných voľbách?“ diskutovali so zástupcami politických strán  JUDr. Zuzanou Dolinkovou za HLAS SD, s MUDr. Petrom Stachurom za KDH , s MUDr. Tomášom Szalayom, PhD. za SAS a s MUDr. Vladimírom Balážom, PhD. za SMER SSD.

V diskusii prezident ASL SR pripomenul najvážnejšie problémy s ktorými v ambulantnom sektore bojujeme a hosťom položil tieto otázky: Ktoré sú podľa Vás 3 priority, ktoré naštartujú „liečenie“ zdravotníctva? Aká je Vaša predstava financovania zdravotníctva s dôrazom na neštátny ambulantný  sektor a definované potreby? ( Za ASL boli definované potreby A. dostatočné, stabilné, predvídateľné financovanie,  B. spravodlivé intersektorálne členenie (60% ZS   realizovanej v ambulantnom sektore) C. zrušenie nereálnych úspor projektovaných ÚHP. Aké zmeny vo vzdelávaní plánujete a ako chcete zabezpečiť personál pre neštátny ambulantný sektor? Ako  vidíte budúcnosť neštátnych ambulantných zariadení vrátane SVLZ? Aký je Váš pohľad na odplatný prevod (predaj) praxe?

Ďalšie otázky smerovali predovšetkým k otázkam týkajúcim sa financovania: Aký poistný systém budete presadzovať? Je potrebné definovať rozsah hradený z VZP + viaczdrojové financovanie? V podstate už máme nový bodovník a pracuje sa na jeho nacenení. Ukazuje sa, že na reálne ceny by v rozpočte chýbala viac ako miliarda (hotových 6 odborností 500 mil.) Ste za to aby bol zavedený nový bodovník s reálnymi cenami?

Z odpovedí zástupcov politických strán jednoznačne vyplynulo, že  špecifiká a problémy ambulantných lekárov poznajú a riešenie situácie zdravotníctva považujú za prioritu.

Otázkou je, ktorá so zastúpených strán bude mať po voľbách reálne možnosť situáciu riešiť a nezabudne…