zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Apel zo strany ASL SR na našich zákonodarcov

Asociácia súkromných lekárov SR chce dôrazne upozorniť a apelovať na poslancov NR , že navrhnutý rozpočet pre zdravotníctvo je v absolútnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR schváleným v roku 2021, v ktorom sa vláda zaviazala  zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania.

Navrhovaný rozpočet žiaden z uvedených záväzkov vlády nespĺňa!  S takto navrhnutým rozpočtom  zásadne nesúhlasíme a vyzývame poslancov, NR SR aby sa pod ďalšiu devastáciu zdravotníctva nepodpísali.

„Zlepšenie starostlivosti o zdravie obyvateľstva“ znie názov kapitoly programového vyhlásenia vlády venovaná zdravotníctvu.  Podľa návrhu rozpočtu je tento cieľ nedosiahnuteľný, keď platba za poistenca štátu má klesnúť približne na 30 eur.  Pre porovnanie v ČR dosahuje táto platba temer 80 eur.  

Návrh rozpočtu neberie do úvahy potreby zdravotníctva a potreby pacientov a opakovane zarážajúco počíta s nereálnymi úsporami.  Šetriť sa má na  liekoch a zdravotníckych pomôckach a  v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, najmä   v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti a SVALZ.  Je zrejmé, že to postihne najviac pacientov. 

Vážení poslanci a poslankyne,   ešte raz apelujeme  na vás nehlasuje proti pacientom a proti zdravotníkom!  Nepodporte likvidačný rozpočet pre zdravotníctvo!