zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Ak štát nepomôže, naplníme „scenár prežitia“

Rozumieme lekárom ústavných zariadení, ktorí v tomto čase podávajú výpovede. Situácia v zdravotníctve je neznesiteľná a je najvyšší čas ju riešiť.

Musíme však upozorniť, že za nemocnicami budú nasledovať súkromné ambulancie, pokiaľ  nebude prijatý rozpočet, ktorý im umožní  prežiť. Energie, zdravotnícky materiál, služby nám už začínajú lámať väzy.  Nemáme prostriedky na mzdy v takej výške, aby sme si mohli udržať sestry a získať lekárov. Už dnes 40% z nás môže ísť do dôchodku a pokiaľ sa situácia nezlepší v systéme ich neudržíme.

Žiadame preto o pomoc štát a  rozpočet na rok 2023   o 35% vyšší  oproti reálnej spotrebe  ambulantného sektoru v tomto roku.  

V opačnom prípade sme na Valnom zhromaždení schválili scenár „na prežitie“, ktorý detailne pripravujeme a jeho súčasťou budú aj úhrady pacientov. Robíme to pre pacientov! Tak aby  aj  budúci rok  našli svoju ambulanciu.