zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Valné zhromaždenie: Potrebujeme 6,6 % za poistenca štátu!

Jedným z bodov programu valného zhromaždenia ASL SR bola aj panelová diskusia na tému „Aktuálna situácia a perspektívy ambulantného sektora“, ktorej sa zúčastnili Prof. Monika Jankechová, štátna tajomníčka MZ SR, MUDr. Beáta Havelková, MPH, MBA, podpredsedníčka Predstavenstva VšZP, Ing. Marián Faktor,  za Dôvera ZP, Ing. Jozef Koma, PhD., riaditeľ sekcie zdravotného poistenia Union ZP.

V prvom rade sme sa už tradične venovali FINANCOVANIU. Porovnávali sme  výdavky SR na zdravotníctvo  so štátmi EÚ a najmä ČR

v €/mes.201920202021202220232024
Česko4040/596960/808096
Slovensko343237375159

Z porovnania je zrejmé, že na dorovnanie s ČR treba 6,6%  t.j.  + 1,1 miliarda €

Pretrvávajúce nedofinancovanie sme konfrontovali s nereálnymi úsporami projektovanými – ÚHP MF  od roku 2016 v  REVÍZII VÝDAVKOV NA ZDRAVOTNÍCTVO, ktoré sa dotýkajú najmä segmentov ŠAS a SVALZ. 

V tejto súvislosti sme prítomných hostí informovali o

Ďalej sme hovorili o NEDOSTATKU PERSONÁLU v  ambulantnom sektore, REZIDENTSKOM PROGRAME a aktuálnych otázkach napr. revíznych pravidlách, materiálno-technickom vybavení ambulancií a potrebe zmien v tejto oblasti,  potrebe stanovenia siete ŠAS.