zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Zvýšenie sankcií považujeme za nehorázne

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý pripravilo Ministerstvo zdravotníctva, ktorý čaká na prerokovanie v parlamente nám prináša ďalšiu odmenu!

Je ňou zvýšenie sankcií, ktoré podľa návrhu môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  až do výšky a) 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, b) 100 000 eur, ak ide o právnickú osobu.

V čase, keď sa všetky sily a energia majú sústrediť na zvládnutie pandémie a zabezpečenie chodu zdravotníckych zariadení má ministerstvo zdravotníctva kapacitu na riešenie tém, ktoré dnes naozaj nie sú prioritou. Medzi ne patrí aj uvedené zvyšovanie pokút.

V tejto súvislosti vyznieva absurde aj dôvodová správa k navrhovanej zmene: Aktuálna výška pokút pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je podstatne nižšia než bol pôvodný zámer zákonodarcu v roku 2007. Zákon č. 530/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach ustanovil pokutu do výšky 1 milióna Sk (súčasne 33 193 EUR) ak išlo o fyzickú osobu, a 5 miliónov Sk (165 969 EUR), ak išlo o právnickú osobu. Navrhované znenie zavádza priblíženie sa k pôvodnému zámeru, a to z dôvodu preventívneho účinku, ako aj samotného sankčného mechanizmu, ktorý tak odrazí sociálnoekonomický vývoj v spoločnosti.

Je udivujúce, že sa ministerstvo (po trinástich rokoch  v čase pandémie) snaží  vyhovieť  pôvodnému zámeru  zákonodarcu…

Zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje stabilizáciu. Jeho stav je hrozivý a nespokojnosť rastie.  Takýmito krokmi  sa však neposunieme.  Jediným efektom bude, že   bude masívne pokračovať   odchod  mladých    lekárov    do  zahraničia   a    starších   do   dôchodku.