zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY: NAJRELEVANTNEJŠÍ DÔKAZ BUDE ZVÝŠENIE CIEN

Ad Čas hrá v neprospech poistencov VšZP (ZdN č. 40): 
Združenie ambulantných poskytovateľov (ZAP) pravdepodobne následkom svojej neschopnosti vyrokovať dobré podmienky pre svojich členov zavádza a osočuje Zdravitu. Kým Zdravitu ZAP verejne napáda a klame aj svojich členov, ktorí na to už dnes doplácajú, lekári Zdravity sa môžu už o pár týždňov tešiť na výrazné zvýšenie svojich príjmov. Je nám ľúto, že členovia ZAP, ktorých práca je rovnako náročná ako práca našich členov, každým dňom prichádzajú o peniaze, a preto chápeme, že si zmluvy podpisujú sami.

Fakty sú jednoznačné 
To, že sa nové vedenie VšZP po nástupe do funkcie rozhodlo rokovať so Zdravitou, je úplne logické. Už začiatkom leta 2018 sa začala seriózna komunikácia na úrovni Zdravity a ZAP, ktorej prvým výsledkom boli podmienky v poisťovni Dôvera výrazne vyššie ako pôvodné návrhy.

O pár mesiacov nás prekvapili správy o predpokladanom zisku VšZP. Preto Zdravita požiadala na rokovaní dňa 27. septembra 2018 VšZP o zvýšenie cien pre svojich členov. Z rokovania vyšiel prísľub riešenia situácie neštátnych ambulantných poskytovateľov, ale bez minimálnych podmienok a hlavne bez garancie zvýšenia cien od 1. januára 2019. Nasledovala komunikácia, v ktorej Zdravita žiadala konkrétne záruky a podmienky zvýšenia cien, keďže okrem ústnych prísľubov riešenia situácie od 1. januára 2019 Zdravita nemala nič.

Situácia bola zložitá a venovali sa jej delegáti valného zhromaždenia, ktorí analyzovali cenové podmienky v jednotlivých poisťovniach a zaoberali sa aj stavom rokovaní a požiadavkami ZAP voči VšZP, ktoré Zdravita mala k dispozícii na základe vzájomnej výmeny informácií. Spolupráca otestovaná pri Dôvere pokračovala. Bolo prijaté uznesenie, ktoré uložilo podať výpovede zo zmlúv o poskytovaní ZS s VšZP za členov Zdravity v prípade, ak VšZP právne relevantným spôsobom nebude deklarovať zvýšenie cien od 1. januára 2019 minimálne na úroveň ostatných poisťovní. Týmto uznesením, ktoré Zdravita okamžite poslala členom Predstavenstva VšZP, opäť podporila aj ZAP.

Približne o dva týždne prišlo z VšZP pozvanie na rokovanie už s novým vedením poisťovne. Zdravita tu definovala požiadavky jednotlivých segmentov s dôrazom na nevyhnutnosť urýchlene stabilizovať neštátny ambulantný sektor. Výsledkom náročného obdobia a samotného rokovania bola dohoda o zvýšení cien od 1. januára 2019, čo obe strany potvrdili podpísaním memoranda.

Zámienka na útoky 
Znamenalo to, že ambulantní lekári sa konečne dočkali podpory, ale zároveň to prinieslo aj lavínu osočovania zo strany ZAP. A to aj napriek tomu, že o rokovaní a memorande bolo ZAP informované, a dohodnuté podmienky sú lepšie, ako žiadalo od VšZP ZAP. ZAP sa však nemusí obávať o členov Zdravity, nemusí sa obávať toho, že v memorande sú „neurčito špecifikované zdroje“ a nie je žiadny termín zvýšenia cien. Nemusí sa ani obávať, že by Zdravita nebola schopná presadiť deklarované ciele. Zdravita má skúsený rokovací tím, ktorý okrem podpísaného memoranda z rokovania odchádzal s podpísaným zápisom. Jeho obsahom sú konkrétne dátumy a cenové úrovne, ktoré musia byť v konkrétnych dodatkoch dosiahnuté. Preto si Zdravita mohla dovoliť v memorande vyhlásiť, že nebude na VšZP vyvíjať neopodstatnený a neprimeraný nátlak. Veď všetko podstatné už bolo dohodnuté a podpísané. Obavy ZAP zrejme vychádzajú z ich vlastných skúseností, resp. z neskúsenosti ich tímu.

Zdravitu neteší zaťahovanie kolegov do agresívnej kampane, ktorú predstavitelia ZAP rozpútali. Na dokazovanie pravdivosti informácií o spolupráci so ZAP a priebehu rokovaní s VšZP citovaním z bohatej mailovej komunikácie, zápisov a pod. tu nie je priestor.

Najrelevantnejším dôkazom bude zvýšenie cien, deklarované memorandom uzatvoreným s VšZP, ktoré bude od 1. januára 2019 naplnené. Viac slov je tu zbytočných, dôkazy nájdu „zdraviťáci“ vo svojich dodatkoch! Komentovanie a vyvracanie útokov, osočovania a klamstiev ZAP by bolo nekonečné. Za Zdravitu hovoria činy a výrazne vyššie príjmy jej členov už od 1. júla 2018 a od 1. januára 2019 už ani nehovoriac. Zrejme by mal ZAP prestať míňať energiu na útoky proti Zdravite a iným subjektom a pracovať na tom, aby nad egom a emóciami prevýšila racionalita a profesionalita. Dôvod, prečo pri rokovaniach neboli úspešní, rovnako ako dôvod, prečo sú rokovania s VšZP na bode mrazu, musia hľadať u seba doma.

Nebude to však také jednoduché. Keď totiž Zdravita ZAP-u zdokumentovala a jasne preukázala, že jej dohoda s VšZP prekročila cenové požiadavky (ZAP), jeden z čelných predstaviteľov tejto organizácie sa vyjadril nasledovne: „Svet je dynamický, čo platilo včera, neplatí dnes.“ To nepotrebuje žiadny komentár a každému je jasné, že slovo, ktoré dá ZAP, sa dynamicky mení…

Je nám naozaj ľúto, že členov ZAP, ktorí si to zaslúžia rovnako ako naši členovia, sa nedotklo ani zvýšenie cien dohodnuté pre Zdravitu od 1. júla 2018 (u špecialistov aj od 1. októbra) a, samozrejme, ani bezlimitný stav. Ich finančná strata každým dňom rastie, preto je pochopiteľné, že si mnohí zmluvy podpisujú sami.

Zdravita nerobí negatívne kampane voči iným organizáciám, nenabáda členov ZAP, aby vystúpili z tohto zväzu a prestúpili do Zdravity, ako to robí práve ZAP. Jediné, čo môžeme odporučiť členom ZAP, je, aby žiadali od predstaviteľov svojho zväzu relevantné výsledky, a nie nenávistné vyhlásenia útočiace na iné subjekty. Samozrejme, ak niektorí stratia trpezlivosť, dvere Zdravity sú im otvorené.

Za Zdravitu hovoria činy a výrazne vyššie príjmy jej členov.