zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ZDRAVITA SA STÁLE NEDOHODLA S VŠZP

Členovia Zdravity sú s VšZP v dohodovacom konaní. Znamená to, že pokiaľ nedôjde k dohode o zmluvných podmienkach, zmluvy členov Zdravity približne o mesiac končia. Je to do určitej miery dôsledok COVID-u, ktorý prerušil rokovania prebiehajúce od začiatku roka.

Preto sme našu najväčšiu poisťovňu opakovane žiadali o zohľadnenie súčasnej epidemiologickej situácie, počas ktorej je nevyhnutné poskytnúť garanciu paušálnej úhrady pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti, t.j.  VLD, VLDD, GYN, ŠAS (vrátane jednodňovej chirurgie  SVALZ výkonov napr. v ambulancii FBLR), pracoviská SVALZ a ADOS, tak ako to avizoval premiér.

Keďže to VšZP   s výnimkou segmentu ŠAS neakceptovala (aj pri tomto segmente neboli akceptované naše pripomienky a návrh je len ťažko prijateľný), požiadali sme o prehodnotenie stanoviska generálneho riaditeľa VšZP Vladimíra Turčeka.

Okrem toho, že poskytnutie paušálnej platby pre celý segment je kľúčové pre prežitie ambulantného sektora počas pandémie, odvolávame sa aj na stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR. Pretože  na rokovaní s Ministrom zdravotníctva SR, ktorého sa   včera (29.4.2020) na Úrade vlády SR   zúčastnil generálny riaditeľ Zdravita o.z. a prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth odznelo, že MZ SR jednoznačne usmernilo zdravotné poisťovne tak,  aby poskytli paušálnu platbu všetkým segmentom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ešte prekvapujúcejšie bolo, že ministerstvo zdravotníctva disponovalo informáciou, že usmernenie už bolo zo strany VšZP realizované. Očakávame, že sa tak čoskoro naozj stane…