zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ZDRAVITA SA S NOVÝM VEDENÍM VŠZP DOHODLA NA DODATKOCH K ZMLUVÁM

Po odsúhlasení dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zástupcovia Zdravity dohodli s VšZP  aj na znení dodatkov  na druhý polrok 2020.

Oba dodatky (od 1.4.2020 a od 1.7.2020) sa v týchto dňoch podpisujú, tak aby bola zabezpečená kontinuita zmluvných vzťahov.

Vyjednávania boli síce náročné, ale konštruktívne a korektné. Veríme, že je to základ pre dobrú spoluprácu do budúcnosti.

Členov Zdravity budeme v najbližších dňoch podrobnejšie informovať v Newslettri.