zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VYZÝVAME POSLANCOV NR SR: NEPODPÍŠTE SA POD LIKVIDÁCIU AMBULANCIÍ

Lekárka zradila lekárov!

K rečníckemu pultu v národnej rade sa postavila MUDR. Anna Záborská, aby predniesla pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon   o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.  Má sa ním zrušiť vykonávanie prehliadok mŕtvych mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  organizátormi  a opätovné vrátenie tejto povinnosti na plecia ambulantných lekárov. 
73 ročná poslankyňa a lekárka za rečníckym pultom predniesla návrh namierený aj voči  rovnako starým kolegom!!!


Takýto návrh zásadne odmietame!  Je  nepremyslený a nebezpečný. A nebol prerokovaný s odbornou verejnosťou.


V čase, kedy  sa rieši reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti a je nevyhnutné riešiť aj reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v čase kedy je nesporný nedostatok ambulantných lekárov,  je takýto krok  len ďalším krokom k úplnému rozkladu ambulantného sektora. Nie je pravdou, že návrh nemení postavenie ambulantných lekárov.  Obsahuje síce dobrovoľnosť  v prehliadkach mŕtvych tiel, ale všetci veľmi dobre vedia, že dobrovoľníkov nie je dostatok. Viac ako 1/3 obhliadok dobrovoľníci nepokryjú  Samozrejme, že ÚDZS v takej situácii pristúpi k tomu najjednoduchšiemu a na základe novelizovaného zákona spraví rozpis.Preto pristupujeme k tomuto kroku a dôrazne vyzývame poslancov NR SR

  •   aby neprispeli k apokalyptickému scenáru, ktorý  nás uplatňovaním takýchto nepremyslených krokov čaká.
  •   aby nepodporili tento návrh, cieľom ktorého je hospodárnosť,   jeho výsledkom  však bude dramatický úbytok ambulantných lekárov.
  •   nenúťme našich ambulantných lekárov, by po skončení ordinačných hodín, od živých pacientov museli  „utekať“ k prehliadke mŕtveho, ktorý leží na ceste niekoľko hodin .
  •   nenúťme 60, 70 aj 80 ročných lekárov, ktorých je minimálne polovica, aby bez ochranných pomôcok, s tlačivom a prieklepovými papiermi,  cez deň aj v noci, v daždi aj snehu, museli  vyraziť k mŕtvemu telu do lesa, na železničnú trať,  na diaľnicu (s vlastným autom, bez majáku…)
  •   nedopustite, aby na základe predloženého návrhu bola prehliadka mŕtveho tela síce vykonaná bezodkladne po skončení ordinačných hodín v ambulancii, čo však v praxi môže znamenať, že bude vykonaná aj po 10 hodinách

Myslite na svojich voličov. Myslite na svojich rodičov, blízkych.  Neostáva nám veľa času   ambulancie ostanú prázdne