zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VYŠPLHAJÚ SA DOPLATKY ZA LIEKY NA STOVKY EUR?

Denník Pravda sa venoval téme doplatkov za lieky. Prinášame vám názory a vyjadrenia v tejto súvislosti, ktoré spracovala v svojom článku redaktorka denníka Pravda – Anežka Lisá.

Od januára budúceho roku sa môže stať, že niektorí pacienti budú za lieky doplácať mesačne aj stovky eur, píše Pravda. Ide o pacientov s onkologickými a so psychiatrickými ochoreniami, cukrovkárov a epileptikov. Tvrdia to výrobcovia liekov a dodávajú, že v júli sa situácia môže ešte viac vyhrotiť. Ministerstvo zdravotníctva sa bráni, že ceny vždy upravuje v najlepšom záujme pacienta a že na zmeny je ešte čas. 
Rezort zdravotníctva už spustil nové prehodnocovanie cien liekov, tzv. revíziu, ktorú robí pravidelne v trojmesačných intervaloch. Jej výsledky pocítia ľudia v januári. Firmy združené v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) poukazujú na to, že ministerský návrh je postavený v neprospech časti pacientov. Podľa nich pri niektorých liekoch je balenie s vyššou silou zadarmo, ten istý liek, ale s nižším obsahom účinnej látky, zase vyjde pacientov draho. 

„Napríklad pacient s leukémiou bude môcť začať liečbu vyššou dávkou bez doplatku, pri pokračovaní liečby by sa mu dávka mala znižovať. Keďže pri tomto type liekov neexistuje možnosť poliť či rozdeľovať, treba mu predpísať slabšie lieky. Za jedno takéto balenie doplatí viac ako 2 000 eur,“ uviedla asociácia v stanovisku, ktorá ministerstvo na túto hrozbu upozornila. To jej odpovedalo, že podnikne kroky, aby k podobným prípadom nedošlo. 

Výkonná riaditeľka AIFP Katarína Slezáková pripomína aj druhý problém, ktorý sa týka novely zákona o úhrade liekov. Ten prešiel minulú stredu vládou a stanovuje fixné doplatky. Znamená to, že výrobca nebude môcť pri určitých liečivách dať zľavu. Pre túto zmenu sa doplatky od budúceho júla môžu šplhať ešte vyššie.

Podľa výpočtu výrobcov doplatok za jednu udržiavaciu dávku pre pacientov s leukémiou, ktorá vystačí asi dva mesiace, bude 2 165 eur. Viac zaplatia aj ľudia so psychiatrickými diagnózami, za jedno balenia liekov to môže byť aj 117 eur. Epileptikov namiesto bezplatnej liečby jedno balenie vyjde na 80 eur. 

AIFP varuje, že ministerské opatrenia budú viesť k zmenám liečby pacientov, čo nemusia dobre znášať. Efekt to bude mať aj na trh s liekmi, ktorý nebude vedieť na zmenu dopytu rýchlo reagovať. „Môžeme preto očakávať výpadky a nedostatok liekov bez doplatkov,“ poznamenala Slezáková. 

Ministerstvo zdravotníctva sa kritike bráni. „Pri akomkoľvek rozhodnutí sa pozeráme vždy v prvom rade na pacienta, preto by mal preňho existovať variant s nulovým alebo so sociálne únosným doplatkom. Pravdaže, základom je sa vždy o spôsobe liečby poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta a vie mu odporučiť najlepšiu vhodnú prípadnú alternatívu. Ministerstvo zdravotníctva ceny liekov prehodnocuje v pravidelných intervaloch vždy v prvom rade s ohľadom na pacienta. Zároveň sme otvorení diskusii či už s pacientskymi organizáciami, alebo s odborníkmi a hľadaniu toho najlepšieho riešenia pre pacienta,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. 

Výrobcovia sú presvedčení, že situácia sa ešte dá vyriešiť. Navrhujú zmenu kritérií pri pravidelnom prehodnocovaní cien liekov a opravu novely, ktorá prešla minulú stredu vládou. Veria, že ministerstvo bude ochotné rokovať.

Zdroj : Pravda