zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VSTUP DO ZDRAVITA O.Z. JE OTVORENÝ

Vzhľadom na množstvo dotazov zo strany členov ZAP, oznamujeme, že -vstup do Zdravita o.z. je otvorený pre všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zdravita o.z. má podpísané dodatky so zdravotnou poisťovňou Dôvera do 31.3.2018. V prípade  navýšenia finančných zdrojov do zdravotníctva ešte v tomto roku opäť volení zástupcovia Zdravity  začnú intenzívne rokovania o navýšení cenových podmienok.

Informácie na Sekretariáte ASL SR