zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VLÁDNI POLITICI CHCÚ PRED VOĽBAMI POKOJ! SKUTOČNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV ZDRAVOTNÍCTVA JE V NEDOHĽADNE

11. septembra sme spolu s Asociáciou nemocníc Slovenska  a Asociáciou zdravotných poisťovní podpísali memorandum, v ktorom sme žiadali 150 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva.

K memorandu sa postupne pripojili ďalšie subjekty (Zdravita, Zväz ambulantných poskytovateľov, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, SLK, SKZL, SKSaPA, Asociácia laboratórií, Asociácia veľkodistribútorov liekov, Asociácie štátnych nemocníc SR).

Spoločne sme upozornili na fakt, že zdravotnícky rozpočet   na rok 2019 nepostačuje na zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti a už vôbec nie na stabilizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých segmentoch. Upozornili sme, že inak hrozí kolaps zdravotníctva. Okrem toho sme žiadali zlepšenie a stabilizáciu financovania na ďalšie roky.

V situácii, keď aj na základe stratového hospodárenia zdravotných poisťovní bolo jasné, že financií je málo, minister financií reagoval: „Ja sa nemôžem opierať o nejaké cifry vycucané z prsta“. Ministerka zdravotníctva žiadala sumu „vypoložkovať“ a uviedla, že treba čakať na daňovú prognózu.

Politici potrebujú kľud pred voľbami

Po takmer 4 týždňoch prišlo z ministerstva zdravotníctva pozvanie na rokovanie s témou DOFINANCOVANIE. Hovorilo sa o sume 50 až 85 miliónov. Hovorilo sa tiež o podmienke ministerstva financií – podpis ďalšieho memoranda.

Jeho cieľom by malo byť zabezpečenie, aby tieto  peniaze zo zdravotných poisťovní išli výlučne na zdravotnú starostlivosť, nie na ich réžiu, či zisk. Ďalej by memorandum malo garantovať šetriaci režim a napokon záväzok na sociálny zmier do 31. marca 2020.

Čo to v praxi znamená? Podľa ASL SR len ďalší populistický krok. Ministerstvo financií sa touto podmienkou snaží do volieb zabezpečiť pokoj, aby v predvolebnom období nemocnice  a lekári nežiadali viac peňazí.

A keďže sme presvedčení, že bez dofinancovania (už druhého v tomto roku) by sa stala situácia neudržateľná, memorandum sme podpísali. Pred tým sme však uplatnili pripomienku, ktorá má zabezpečiť časť z peňazí z dofinancovania aj pre naše ambulancie (tá bola akceptovaná).   

Ministerské memorandum sme podpísali. Bola to podmienka dofinancovania

Podpísali sme tento dokument, rovnako ako ďalšie subjekty, napriek tomu, že to považujeme za nutné zlo.

„Na základe memoranda uvoľníme do konca tohto roka dohodnutých 90 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva. Som rád, že po týždňoch rokovaní sa táto téma uzavrela. Na podpise memoranda som trval, pretože nechcem, aby sa téma zdravotníctva zneužívala pred voľbami,“ povedal minister financií.   

Nie sme spokojní.

Prezident Asociácie súkromných lekárov pre denník N na margo výšky dofinancovania uviedol:  „Prežijeme“.  Konštatoval, že sme chceli vyrokovať viac, pokiaľ by sa ale nespojili zástupcovia poskytovateľov a zdravotné poisťovne,  je podľa neho možné, že by sme nevyrokovali ani tých 90 miliónov, ktoré sú  sľúbené.  „Do konca roka už 150 miliónov asi nedostaneme, budeme musieť bojovať budúci rok, aby sme tieto peniaze dostali,“ povedal.  Ideálny stav by  bol, ak by bol rozpočet dostatočný  a dofinancovanie by sa  nemuselo vôbec riešiť. „Budeme musieť spoločnými silami bojovať ďalej,“ povedal Marián Šóth.

Návrh rozpočtu na rok 2020 nie je dobrou správou

V týchto dňoch máme na stole  návrh rozpočtu pre rok 2020. Od piatku ho  analyzujeme, budeme ho pripomienkovať a v pondelok o ňom rokovať na Odvetvovej tripartite a Hospodárskej a sociálnej rade vlády.   Pri jeho štúdiu nám pribúdajú vrásky.

Zdravotníctvu nesvitá na lepšie časy! Zrejme sa bude opakovať scenár z tohto roka  hlavnou témou bude dofinancovanie… A to sa v návrhu rozpočtu konštatuje: „Zdravotníctvo musí byť prioritou slovenskej verejnej politiky….“