zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VALNÉ ZHROMAŽDENIE HODNOTILO AKTUÁLNU SITUÁCIU AMBULANTNÉHO SEKTORA

V dňoch 29.9. – 30.9.2017 sa na Donovaloch  konalo Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov (ASL SR). Hlavnou témou  dvojdňového rokovania, bol aktuálny  stav  neštátneho ambulantného sektora a jeho perspektívy. Podľa prezidenta ASL SR Mariána Šótha v ambulantnom sektore,  v dôsledku dlhodobo neriešených problémov, vznikla kritická situácia. Tá sa  prejavuje okrem iného v tom, že v ambulantnom sektore pracujú najmä 65- a viacroční lekári. Výnimkou nie je ani 75 až 80 ročný lekár. Napriek krokom ministerstva zdravotníctva, ktoré niektoré problémy ambulantných lekárov majú riešiť, mladí lekári nemajú o túto prácu záujem, nie sú dostatočne motivovaní. „Pre mladého lekára nie je ambulantný sektor atraktívny, a to sa snažíme zmeniť. Funguje rezidentský program a chceli by sme ho rozšíriť tak, aby nám lekári pribúdali intenzívnejšie. Zatiaľ sú to iba malé postupné kroky,“ konštatoval Šóth. Východiskom je jednoznačne zmena systému. “Obávame sa, že nedostatok peňazí v ambulantnom sektore, spôsobí redukovanie zdravotnej starostlivosti čo môže následne ohroziť zdravie pacientov,” upozorňuje na veľké riziko Marián Šóth, prezident ASL SR. Šóth ďalej dodáva, že peniaze v zdravotníctve chýbajú každý rok. “Ak vláda nenastaví nové financovanie a nezačne platiť reálne náklady za poistencov štátu, problémy celého zdravotníctva a pacientov sa budú naďalej prehlbovať,” vysvetľuje Šóth. V tejto súvislosti sa delegáti Valného zhromaždenia  uzniesli na presadzovaní zvýšenia úhrad  za poskytovanú zdravotnú starostlivosť  tak,  aby boli pokryté prevádzkové náklady ambulancií vrátane mzdových nákladov na úrovni odmeňovania lekárov a sestier v štátnych zdravotníckych  zariadeniach a odmeny za činnosti spojené so zabezpečovaním prevádzky zdravotníckeho zariadenia. V pracovných skupinách prerokovávali aj scenár pre prípad, že v rozpočte na rok 2018 nedôjde k zvýšeniu zdrojov pre zdravotníctvo a vyslovili obavu, že takýto stav sa výrazne dotkne pacientov. Delegáti Valného zhromaždenie prerokovali aj informáciu o „nedohode“ medzi   Zväzom ambulantných poskytovateľov   s Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.   a možnom nezmluvnom vzťahu. V tejto súvislosti upozorňujú, že v rozpočte na rok 2018 je pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, nevyhnutné stanoviť odvody za poistencov štátu minimálne vo výške 5%. Počas druhého dňa rokovania s delegátmi VZ diskutoval aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predstavitelia zdravotných poisťovní, za VšZP generálny riaditeľ Miroslav Kočan, za zdravotnú poisťovňu Dôvera  Marián Faktor a za UNION zdravotnú poisťovňu riaditeľka nákupu zdravotnej starostlivosti Elena Májeková. „Podstatné sú zdroje, aký celkový objem ide do zdravotníctva. Veľká oblasť kde musia ísť peniaze sú nemocnice a druhá veľká oblasť, do ktorej  musia ísť peniaze je ambulantný sektor“ povedal v úvode svojho vystúpenia T. Drucker. Dôležité je podľa neho prejsť na viaczdrojové financovanie, o ktorom asociácia hovorí už niekoľko rokov. Podstatné sú stanoviť presné pravidlá, a to z pohľadu pacienta na čo má nárok, z pohľadu zdravotnej poisťovne čo má uhradiť a z pohľadu lekára čo bude mať zaplatené. V krátkom čase odprezentujú štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré určia nárok pacienta a povinnosť zdravotnej poisťovne. „Chceme poskytovať kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, ale chýbajú zdroje na bežný chod ambulancie, neustále limitovanie zdrojov a pribúdajúce povinnosti. Chápeme situáciu, ale nie je možné ju udržať, ambulancie zanikajú bez náhrady“, uviedol Marián Šóth.