zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

V PRIEBEHU ŠTYROCH ROKOV POTREBUJEME ZÍSKAŤ 700 NOVÝCH VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Aby sa na Slovensku mohol finančne udržať zdravotný systém, je podľa Asociácie súkromných lekárov SR potrebné vychovať novú generáciu všeobecných lekárov s rozšírenými kompetenciami a finančným zázemím.

„MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ“ – čítajte viac

Prezident ASL na dnešnom brífingu uviedol, že táto komplexná zmena súvisí s naliehavou potrebou zaradiť do siete v priebehu nasledujúcich troch až štyroch rokov 700 nových všeobecných lekárov. Upozornil, že v súčasnosti je viac ako tretina všeobecných lekárov starších ako 70 rokov.

Kvalita zdravotnej starostlivosti tak logicky klesá, no vzniká aj ďalší problém, prestarnutých lekárov nemá kto nahradiť,“ uviedol prezident ASL. Dodal, že systém v súčasnosti potrebuje dostať nových všeobecných lekárov na miesta, kde hrozí, že po odchode starého lekára ho nebude mať kto nahradiť a tiež na miesta, ktoré pre začínajúcich lekárov nie sú atraktívne. Potreba zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov vychádza aj z faktu starnutia populácie a nárastu chronických chorôb, ako je hypertenzia či cukrovka. „Špecializovaná ambulantná starostlivosť to nemôže zvládnuť,“ zdôraznil.

V súvislosti s touto priamou potrebou prichádza aj čas na komplexnú zmenu postavenia všeobecného lekára v systéme, a to rozšírením jeho kompetencií i garanciou dostatočného finančného ohodnotenia,“ uviedol. Rozšírenie kompetencií súvisí s tým, aby všeobecný lekár zvládol nárast chronických chorôb, chorôb pohybového aparátu, ale tiež duševných a nervových chorôb. Garanciou finančného ohodnotenia má byť možnosť zárobku atestovaného všeobecného lekára minimálne na úrovni atestovaného lekára v ústavnej starostlivosti.

Vyriešiť by sa mala aj samotná otázka špecializačnej prípravy. Na rozdiel od lekára v nemocnici, nemá budúci všeobecný lekár príjem, ani zabezpečené odvody. ASL preto navrhuje vytvorenie rezidentského systému, ktorý by sa mohol riadiť napríklad českým modelom, kde budúci všeobecný lekár pracuje pod dozorom lekára s atestáciou všeobecného lekára, ktorému štát prispieva sumou 27.000 českých korún mesačne. „Z nich platí budúcemu všeobecnému lekárovi minimálnu mzdu a tiež zabezpečuje potrebné školenia,“ spresnil prezident ASL. Upozornil, že súčasťou komplexnej zmeny je nastavenie možnosti získať prax prostredníctvom bankových úverov s garanciami štátu či zdravotnej poisťovne.

Prezident ASL SR zdôraznil aj potrebnú zmenu v správaní sa obcí, samospráv a VÚC. „Možno je ľahšie dotovať folklórne slávnosti alebo futbalový klub, no samosprávy musia mať záujem, aby v danej spádovej oblasti bola zabezpečená prax všeobecného lekára,“ povedal a dodal, že samosprávy by svoju „dobrú vôľu“ mali prejaviť aj odpustením, či výrazným znížením nájmu za ambulanciu všeobecného lekára. To sa podľa neho v súčasnosti niekde deje, niekde je, naopak, postup samosprávy opačný. Komplexné riešenie zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti všeobecných lekárov si vyžaduje tiež vytvorenie pevnej siete týchto lekárov, ktorá by zabezpečila geografickú, časovú i finančnú dostupnosť lekára. „Ide nám o to, aby v okruhu 15 kilometrov bol doktor dostupný, aby neboli čiastkové ambulancie,“ dodal prezident ASL SR.
Zdroj: www.lekari.sk  

Aktualizované (15.4.2019): Rezidentský program bol na Slovensku spustený v roku 2014. Mal podporiť záujem mladých lekárov o štúdium všeobecného lekárstva (pre dospelých aj pre deti a dorast) a očakávalo sa, že za desať rokov „vychová“ 900 všeobecných lekárov. Napriek tomu, že sa v roku 2018 podmienky programu ešte zlepšili, záujem o štúdium nie je. Ministerstvo zdravotníctva hodnotí rezidentský program ako jeden z kľúčových faktorov stabilizácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Aj keď program hodnotíme pozitívne, myslíme si, že bez zlepšenia financovania zdravotníctva, ktoré pomôže riešiť situáciu našich ambulancií a nemocníc sa cieľ nedosiahne.

Pozrite si prehľad lekárov v rezidentskom štúdiu v jednotlivých rokoch