zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TS: AŽ 250 ZBYTOČNÝCH ÚMRTÍ? ZASTAVME KRÍZU V ZDRAVOTNÍCTVE

Tlačová správa ASL SR k podpísaniu Memoranda za záchranu zdravotníctva, ktoré podpísali Asociácia súkromných lekárov, Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia zdravotných poisťovní  ku ktorému sa pripájajú ďalšie organizácie:

Hovoriť o tom, aká je zlá situácia v zdravotníctve je nosenie dreva do lesa. Preto radšej zopár číselných  údajov: 

  • na Slovensku je približne 250 odvrátiteľných úmrtí na 100.000 obyvateľov. Slovensko tak má 23. priečku spomedzi 28 štátov EÚ  (graf 1).  Sú to ľudia, naši blízki, ktorí tu ešte mohli byť
  • ročné výdavky na zdravotníctvo, prepočítané na jedného občana v SR, sú o 52% nižšie ako je priemer štátov EÚ (v ČR sú tiež nižšie ale o 24%)  (tabuľka)

Tieto údaje uvádza Štúdia zdravotníctva EÚ, publikovaná  Európskym centrom investičného poradenstva    (EIAH – European   Investment   Advisory  Hub) v marci 2019. Uvádzajú sa v nej aj informácie o istej závislosti medzi výdavkami na zdravotníctvo krajiny a odvrátiteľnými úmrtiami (graf 2) a jej záver je vo vzťahu k Slovensku  jednoznačný: Slovensko by sa malo zamerať na zvýšenie ročných výdavkov (zdrojov)  na zdravotníctvo, ako aj na zvýšenie efektívnosti, s akou sa zdroje využívajú.

Slovenská realita je však celkom iná.

Rozpočet na tento rok je už od jeho schválenia hodnotený ako nedostatočný a v podstate od začiatku roka sa skloňuje dofinancovanie.   Takýto stav prináša nestabilitu pre všetky subjekty v zdravotníctve.  Bráni akémukoľvek plánovaniu, stabilite. Do toho vstupujú rôzne legislatívne opatrenia, motivované väčšinou politicky, ktoré počas roka prinášajú ďalšie nekryté výdavky. Na jednej strane sa politici snažia získať si priazeň občana, ale na druhej strane zabúdajú na jeho základné právo – právo na zdravotnú starostlivosť. Dieťa tak má obedy „zadarmo“, ale nemá pediatra.

Opakujeme neustále, že systém kolabuje. 

Fungujeme na základe nejakej zotrvačnosti, vďaka lekárom  a sestrám, ktorí ešte sú na svojich miestach.  Táto éra ale končí. Okrem toho, že nám chýba približne 3000 lekárov, je z 24.000 lekárov, ktorých ešte máme, viac ako 25% starších ako 60 rokov (zdroj: Inštitút zmestnnosti). Čo bude, ak odídu do dôchodku? Už nebude môcť fungovať ani na základe zotrvačnosti.

Dlh voči zdravotníctvu sa hromadí od vzniku SR a dnes je astronomický. Preto ASL SR na všetkých úrovniach žiadala o riešenie problémov a dofinancovanie (Ministerstvo zdravotníctv SR, HSR, ODT). Žiadali sme aj o stretnutie s premiérom SR.

Máme obavy o pacientov, preto spolu s ANS  a AZZP  žiadame : 

  • aby štát dofinancoval zdravotníctvo v roku 2019
  • aby štát zvýšil platby za „svojich“ poistencov, teda za nezamestnaných, deti a seniorov
  • aby štát postupne zvyšoval výdavky na zdravotníctvo tak, aby Slovensko dosiahlo priemer štátov OECD  (9 % HDP). 

Vyzývame aj ostatné subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva, najmä  Zdravita o.z., Zväz ambulantných poskytovateľov, Slovenskú asociáciu jednodňovej chirurgie, Asociáciu štátnych nemocníc, Asociáciu na ochranu práv pacientov SR,   Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú komoru zubných lekárov, Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, aby sa  k memorandu pripojili.

Musíme zastaviť krízu v zdravotníctve a dosiahnuť riešenie existujúcich problémov.  Len tak bude môcť štát reálne zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov a ich právo na zdravotnú starostlivosť.

Grafy a tabuľka

Memorandum