zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TLAČOVÁ SPRÁVA: LEKÁRI ODCHÁDZAJÚ DO DÔCHODKU BEZ NÁHRADY

Asociácia súkromných lekárov SR (ASL SR) dlhodobo upozorňovala na kritický stav ambulantného sektora. Dnes je situácia naozaj vážna. V roku 2017 oznámilo 26 členov ASL SR odchod do dôchodku, pričom viac ako polovica z uvedených lekárov zatvorila ambulancie bez náhrady. Tento trend pokračuje aj v roku 2018. Za prvé štyri mesiace tohto roku ukončilo prax osem členov ASL SR.

Pacienti z týchto a ďalších zrušených ambulancií si hľadajú náhradu, presúvajú sa k existujúcim lekárom, ktorí však kapacitne nestíhajú. U špecialistov čakajú pacienti na vyšetrenie niekoľko mesiacov.

V Bratislave evidujeme odchod do dôchodku viacerých ortopédov, klinických imuno-alergológov, ORL špecialistov, endokrinológov, ale aj ďalších odborných lekárov, z ktorých len malá časť dokáže nájsť za seba náhradu. Do dôchodku odišli v Petržalke dve pediatričky a minimálne sedem zo zostávajúcich lekárov je vo veku 69 až 74 rokov. V Detve zostala jedna interná ambulancia, kde ordinuje lekárka, ktorá má viac ako 70 rokov. V Heľpe lekár odchádza do dôchodku, obvod preberá lekár v Závadke, ktorý bude mať až okolo štyritisíc pacientov.

To je len malá časť príkladov. Takto to, žiaľ, funguje v drvivej väčšine krajov na Slovensku, kde nájdete ordinovať aj 80-ročných lekárov s obrovským množstvom pacientov. Optimálny počet pacientov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých je pritom približne 1 600. V reálnej praxi majú ale lekári často od 2 000 do 4 000 pacientov. Tento stav je skutočne na úkor nás všetkých, pacientov a aj lekárov, ktorí už nevládzu. Odchod do dôchodku avizujú aj ďalší naši kolegovia.

Nádej nám nedávajú ani aktuálne rokovania s poisťovňami. Ich ponuky totiž nevytvárajú predpoklad, že dôjde k dohode a podpisu zmlúv na ďalšie obdobie.

Vláda SR už pred rokom avizovala dofinancovanie zdravotníctva a časť financií bola sľúbená aj pre ambulantný sektor. Opäť však ostalo len pri sľuboch. Premiér SR síce ohlásil masívny prílev peňazí do nemocníc a ministerka zdravotníctva ohlásila zvyšovanie platov zdravotných sestier, čo nás teší, ale zároveň bijeme na poplach, že ambulantný sektor, na ktorý sa zrejme opäť pozabudlo, kolabuje.

Žiadame kompetentných o stabilizáciu systému. Je nevyhnutné, aby došlo k zvýšeniu platieb za poistencov štátu, ktoré nemôžu byť nižšie ako päť percent z vymeriavacieho základu počas celého roka.

Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR na dofinancovanie ambulantného sektora. Ide nám o pacienta a zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.