zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TAKÁTO JE REALITA : PACIENTI A SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA SÚ RUKOJEMNÍKMI NEFUNGUJÚCEHO SYSTÉMU!

“My si myslíme, že štát by mal mať minimálne 200 bodov vo svojich rukách, aby nedochádzalo k určitým vydieraniam zo strany súkromných poskytovateľov zdravotnej služby, ako sme nedávno zažili zo strany spoločnosti, ktorá robí laboratórne vyšetrenia”, uviedol  Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ, v súvislosti s  obstarávaním sanitiek   pre Záchrannú zdravotnú službu Bratislava a Záchrannú službu Košice, ktoré bol vysvetľovať poslancom Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Tí žiadajú Úrad pre verejné obstarávanie aj Najvyšší kontrolný úrad o preverenie verejného obstarávania.   

Podobnú rétoriku používa ja ministerka zdravotníctva, keď hovorí  o pacientoch ako rukojemníkoch pri vyjednávaní súkromných zdravotníckych zariadení so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach. Týka sa to neštátnych nemocníc, laboratórií aj ambulancií. Štátnych zdravotníckych zariadení, samozrejme, nie.

Je pravdou, že rokovania súkromných zariadení so zdravotnými poisťovňami sú vždy náročné. Poisťovne si strážia rozpočet, súkromní poskytovatelia z príjmov od zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť musia pokryť náklady spojené s jej poskytovaním.  

Ak súkromné zdravotnícke zariadenie

  • nezaplatí elektrinu,  vypnú ho
  • nezaplatí odvody, nasleduje platobný výmer, exekúcia
  •  nezaplatí odvody, nasleduje platobný výmer, exekúcia
  • nezaplatí lieky, nasleduje súdna žaloba a pozastavenie dodávky ďalších liekov
  • nezaplatí zdravotnícky materiál, , nasleduje súdna žaloba a pozastavenie dodávky ďalšieho materiálu
  • nezaplatí nájomné za ambulanciu, dostane výpoveď.

Štátnych zariadení sa to v podstate netýka…. Nezaplatia? Štát ich oddĺži!

V súkromných zariadeniach nikto nezabezpečí modernizáciu, či rekonštrukciu z kapitálových výdavkov zdravotníckeho rozpočtu a súkromné zariadenia nie sú oddlžované! Nikto v nich slávnostne nestrihá pásky…

Rovnica (alebo nerovnica) je jednoduchá: nedostatočný rozpočet – nedostatočné zdroje zdravotných poisťovní – nedofinancované zdravotnícke zariadenie.

Pani ministerka, pacient nie je rukojemníkom súkromných zdravotníckych zariadení!

Pacienti, rovnako ako kritizované súkromné zdravotnícke zariadenia sú rukojemníkmi nefungujúceho systému a nedostatočného financovania zdravotníctva!