zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Rozpočet určí balík pre ambulancie, sľubuje minister

Dlh v zdravotníctve medziročne stúpol o 66,94 milióna eur a na konci  roka 2020 dosiahol 666,63 milióna eur.  Najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to až 605,54 milióna eur. Spolu 13 fakultných a univerzitných nemocníc tvorí  až 89 percent  z  hodnoty záväzkov po lehote splatnosti v celom sektore zdravotníctva!

Vyplýva to z Informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2020 ktorú minister zdravotníctva predložil vláde na jej prvom májovom zasadnutí.  Následne minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že v rokoch 2021 až 2022 príde ďalšie oddlženie nemocníc.  

Štátne nemocnice boli podľa jeho slov doteraz „akoby ponechané napospas aj svojmu manažmentu, aj zdravotným poisťovniam“. Oddlženie však podľa neho nič nerieši, kým sa nezmení systém.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 plánuje preto zdravotným poisťovniam určiť, koľko pôjde z balíka peňazí na všeobecnú či špecializovanú ambulantnú starostlivosť a koľko dostanú nemocnice.

A to je presne to, čo nás napĺňa optimizmom.

Stav ambulantného sektora je už notoricky známy. Podmienky v primárnej aj špecializovanej starostlivosti a samozrejme aj v ostatných segmentoch sú z roka na rok horšie.  Nájsť lekára v mnohých odbornostiach je pre pacienta ako zázrak, dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa stále zhoršuje.

Ak dnes minister zdravotníctva hovorí o tom, že rozpočet určí koľko peňazí sa k nám, ambulantným lekárom (všeobecným aj špecialistom) dostane, veríme, že týmto krokom chce zabezpečiť v prvom rade stabilizáciu, neskôr aj tak potrebný rozvoj ambulantného sektora.