zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

POLITICKÉ PREKVAPENIE ALEBO ĎALŠIA RANA PRE ZDRAVOTNÍKOV (BLOG M.ŠÓTHA)

Asociácia súkromných lekárov pripravila krátke video, v ktorom  sa prihováram lekárom a upozorňujem, že na to, aby sa viac pohlo riešenie našich problémov, musí nás byť viac počuť. Medzi iným som povedal: “ ktovie, čo nám ešte pripravia politici a ďalší rozpočet “

Video sa nakrúcalo v utorok 5.3.2019 a vtedy som ešte vôbec netušil, že politici už pre nás prekvapenie nachystané majú. Dozvedel som sa o ňom o dva dni. Pýtate sa, aké je to prekvapenie?

Je ním novela zákona   o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene  ďalších  zákonov.

Čo znamená pre zdravotníkov ďalšiu smrteľnú  ranu! Rozoberme si to na drobné.

Novela zákona upravuje  úhradu  lôžok v zaradeniach sociálnej pomoci z verejného zdravotného poistenia. Iste, štát sa musí postarať o svojich starých a chorých občanov. Sú slabí a zraniteľní  a starostlivosť  si určite zaslúžia. Ale  presunúť  ju  na rezort zdravotníctva je v súčasnej situácii neprijateľné.

Keď  sa koncom minulého roka prezentoval historicky najvyšší rozpočet pre zdravotníctvo, za ASL SR sme ho kritizovali, žiadali sme jeho zvýšenie. Bili sme na poplach na úrovni vlády – na Hospodárskej a sociálnej rade, v zdravotnom výbore NR SR, v médiách. Napriek tomu, že sa podarilo dostať do zdravotníctva o  50 mil. eur viac, stále je to nie je adekvátny rozpočet a naša argumentácia sa dnes žiaľ potvrdzuje. Treba viac peňazí na   zdravotnú starostlivosť pre ambulancie a nemocnice.  Ale  prvoradé je vykrytie zákonných mzdových nárokov, „dovolenkové“ poukazy, sú to predsa zákonné nároky. Okrem toho  ambulantné a ústavné pohotovosti, lieky,“skríning“.  Je toho veľa.

Na druhej strane  je výška odvodov za poistencov štátu   historicky najnižšia a ako sa dozvedáme z tohoročného rozpočtu, projektované sú ďalšie znižovania. Aktívnych pracujúcich, čo by to všetko mali zaplatiť je stále menej  –  čiže kríza je tu!

Financovanie zvýšených výdavkov na sociálnu pomoc nie je rozpočtovo zabezpečené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na rok 2019 a podľa  rozpočtového výhľadu  ani na ďalšie   roky.   Ide o dodatočné náklady  14 224 731 eur v roku 2019,  52 690 587 eur  v roku 2020,  65 336 328 eur v roku 2021 a 81 017 047 eur v roku 2010.

Podľa údajov OECD boli výdavky na zdravotníctvo v roku 2016 na jedného obyvateľa SR 2 150 USD. Je to o 394 USD menej ako  na jedného obyvateľa ČR.     Pri   5,4 mil. občanoch SR  je to  o 2,127mld. USD resp. o 1,7 mld. eur menej ako v ČR. Takáto bilancia ale nebola len v roku 2016, je to dlhodobý jav. A za roky samostatného Slovenska sa deficit v zdravotníctve riadne nazbieral.  Odráža sa to na stave nášho zdravotníctva v každom jeho segmente. Napriek tomu politici v podstate rozhodli o zvýšení výdavkov a začlenení sociálnych lôžok do zdravotníctva!

Už len čerešničkou na torte je návrh na zavedenie klinického auditu pre všetkých poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti a interného systému inštitútu bezpečnosti pacienta, ktorý posledná novela pripravuje. V materiáloch sa konštatuje, že návrh   predpokladá vplyv na rozpočet  MZ SR, ktoré má klinický audit vykonávať.

A vplyv na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Je verejne známe, že v ambulanciách pracuje približne tretina lekárov v dôchodkovom veku. Skláňam sa pred nimi.  Vážim si, že to nevzdali a stále stoja pri svojich pacientoch. E-zdravie ich znechutilo ale zvládli to videli aspoň nejaký zmysel, ale toto? To už je príliš a bez zmyslu! Je však možné, že práve spomínané opatrenia prispejú k rozhodnutiu, že zhasnú svetlo a zabuchnú dvere a zahodia kľúče od svojej ambulancie!

Nebudú nemocnice, nebudú ambulancie,  bude iba Sociálny štát.

K blogu pripájame vyjadrenie SL SR a Zdravity:

Materiálom, ktorý je predložený do medzirezortného pripomienkového konania a ktorého sa dotýka blog, sa intenzívne zaoberáme a budeme ho pripomienkovať.

So znením návrhov sa môžete zoznámiť na stránke slov-lex.sk  (najmä dokument vlastny_mat.docx).

Váš názor nám môžete napísať mailom na adresu zdravita@aslsr.sk. Budeme sa ním zoberať a pomôže nám pri rokovaniach k tejto problematike.

Máme stabilnú členskú základňu a členovia nám pribúdajú.  To je dobre, lebo len tak môžeme dosiahnuť zmenu a zachrániť ambulantný sektor. Naozaj nás musí byť počuť!