zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

PODĽA INŠTITÚTU ZAMESTNANOSTI NÁM MÔŽE HROZIŤ KOLAPS V ZDRAVOTNÍCTVE!

Inštitút zamestnanosti sa v rámci projektu Politiky zamestnanosti  venuje aj vekovej štruktúre zdravotníkov. Na základe údajov NCZI zistil dva základné fakty:

  • počet našich zdravotníkov medzi rokmi 2009 a 2017 stúpol zo 77 961 na 81 068
  • podiel zdravotníckeho personálu vo veku 60 +  sa z úrovne 14,4 % v roku 2008 zvýšil na 26,6 % v roku 2017.

V niektorých krajoch je situácia ešte horšia.  Ako inštitút uvádza vo svojom blogu na stránke dennikn.sk, v banskobystrickom kraji je podiel lekárov starších ako 60 rokov až 30,8 % a v nitrianskom kraji  je podiel zubných lekárov v tejto vekovej kategórii až 46,1 %.  

Podiel lekárov v dôchodkovom veku stúpa aj naďalej, kým podiel mladých doktorov nedosahuje potrebný nárast za pozorované obdobie.

Zdroj: dennikn.sk

Pokiaľ sa nám trend starnutia  v slovenskom zdravotníctve nepodarí spomaliť alebo rovno zamedziť, môže nám hroziť kolaps v zdravotníctve, uvádza sa v článku.