zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Po novom môžu pracovať aj zdravotníci s potvrdeným ochorením COVID-19

Tešíme sa, že prvé kolo plošného testovania skončilo. Len za prvý deň malo vyše 2,5 milióna ľudí v rukách certifikát na špeciálnom ceninovom papieri. Síce bez podpisu, či pečiatky,   ale na „nesfalšovateľnom“  papieri.

Mnohí naši kolegovia (v čase testovania „vzácni zdravotníci“) sa testovania aktívne zúčastnili a po dvoch dňoch v teréne, v pondelok nastupujú do svojich ambulancií.  Ostáva nám len veriť, že hodiny strávené v radoch na testovanie, v chlade a daždi, často bez potrebného odstupu nenaplnia v najbližších dňoch naše ambulancie na prasknutie. A tiež, že účasť na testovaní, či jeho absolvovanie nevyradí lekárov z práce.

Znie to síce paradoxne, ale aby sa tak nestalo rieši aj usmernenie  Hlavného hygienika SR  v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 . Konkrétne, jeho desiata aktualizácia, ktorú Úrad verejného zdravotníctva vydal 30. októbra 2020.

Doposiaľ platilo, že u zdravotníckeho pracovníka  s nechráneným kontaktom s prípadom ochorenia COVID-19 a tiež u pracovníka s potvrdeným ochorením COVID-19 museli byť vykonané  karanténne opatrenia.

Dnes už to neplatí! Mali ste nechránený kontakt, lebo bol u vás potvrdený COVID-19? Môžete ísť do práce!  Z pracovnej činnosti sa vyraďujú až zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí majú klinické príznaky ochorenia COVID-19.
Úpravu obsahuje bod 9.3  usmernenia, kde na príklad v nájdete:

Bod 9.3.3. Asymptomatickí zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19

Asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID-19 vykonávajúcim svoju činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je umožnené vykonávať svoju prácu za podmienok stanovených v tomto usmernení, a to v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohli vážne ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Za pozitívne diagnostikovaného zdravotníckeho pracovníka na ochorenie COVID-19 sa považuje osoba, ktorá bola testovaná formou RT-PCR alebo antigénovým testom.

Asymptomatickí zdravotnícki pracovníci poskytujú zdravotnú starostlivosť za týchto podmienok:           

  • prísne dodržiavanie protiepidemických opatrení – zdravotnícky pracovník uplatňuje bariérovú ošetrovateľskú techniku (minimálne za týchto podmienok: respirátor FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom, rukavice, plášť), 
  • odporúča sa, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prioritizovali asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID- 19 ich prácu podľa nasledujúceho poradia:                                                                                                                  1. práca bez kontaktu s pacientmi a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi (napr. telemedicína), 2. starostlivosť o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 prednostne v kohortovom usporiadaní, 3. starostlivosť o pacientov so suspektným ochorením COVID-19, 4. starostlivosť o pacientov bez suspektného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19.

Celé znenie Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia)