zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ORDINAČNÉ HODINY VLD A VLDD OD 1.11.2017

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon  č. 257/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

Podľa tohto zákona sú s účinnosťou od 01.11.2017 poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, pričom najmenej dvakrát do týždňa musia byť ordinačné hodiny určené najmenej do 15. hodiny.

Členovia ASL SR a Zdravita nájdu viac informácií k uplatneniu tejto zmeny   v Newslettri na 43. týždeň.