zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

O REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM NIE JE ZÁUJEM

Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva sa v minulom roku do rezidentského štúdia všeobecného lekárstva prihlásilo len 7 lekárov. Pri začatí tohto programu,roku 2014 to bolo 30 lekárov. Z celkového počtu 322 rezidentov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých,všeobecné lekárstvo pre deti dorast ukončilo štúdium 101 lekárov. K 29.11.2018 bolo 82 rezidentiek na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke.

Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka MZ SR Jaroslav Ridošku je rezidentský program  jeden z kľúčových faktorov stabilizácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Nízky záujem o rezidentské štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých a všeobecné lekárstvo pre deti a dorast je dôvodom, že ministerstvo spustilo kampaň zameranú na študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt. Na informačných dňoch objasňuje výhody rezidentského programu a informuje o  zmenách legislatívy v prospech rezidentov, ktoré platia od leta 2018. Ako prvý sa uskutočnil informačný deň   v Bratislave, nasledovať majú   Košice, Martine a Bratislava. 

Dôvody nezáujmu spočívajú podľa nášho názoru predovšetkým v zlom spoločenskom ohodnotení práce všeobecného lekára, na  zlepšení ktorého treba neustále pracovať.  Všeobecní lekári nie sú „dispečeri“, ako boli často označovaní, ale vzdelaní odborníci, ktorí  v podmienkach ambulancie vedia zvládnuť  cca 70% problémov pacientov, manažujú pacientov s chronickými ochoreniami ako napr. hypertenzia, robia predoperačné vyšetrenia, EKG a diskutuje sa o rozšírení o ďalšie kompetencie.  Pozitívne je, že pomaly sa uvoľňujú aj preskripčné obmedzenia, čo je vo vzťahu k rozširovaniu kompetencií nevyhnutné.  Zaváži aj fakt, že  všeobecní lekári sú maximálne preťažení, keďže z dôvodu odchodu do dôchodku sa zlučujú praxe, pribúdajú pacienti a je stále ťažšie nájsť zastupovanie napr. v prípade dovolenky, takže je minimum možností na relax. 

Okrem spoločenského ohodnotenia sú problémom aj ekonomické podmienky, ktoré musia byť nastavené tak, aby všeobecní lekári  mohli svoje ambulancie posilniť o ďalší zdravotnícky personál, s pomocou ktorého zvládnu rozšírené kompetencie aj narastajúci počet pacientov, a ktoré umožnia odmeňovanie lekára a ostatného zdravotníckeho personálu n úrovni odmeňovania v ústavných zariadeniach.