zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

NEZNALÝ, ČI NEVEDOMÝ?

V relácii  Pozrime sa na to na tému Zdravotníctvo počas pandémie odvysielanej na TA3 diskutovali  minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister financií Eduard Heger, riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Richard Snopko, a zástupcovia asociácií nemocníc, polikliník a dopravnej zdravotnej služby – Michal Pišoja, Štefan Zelník a Ernest Caban.

Na otázku redaktora adresovanú generálnemu riaditeľovi VšZP: Stačí praktickým lekárom kapitácia? (pozn. počas krízového stavu)  sa do diskusie prihlásil minister financií Heger, ktorý uviedol:

„ Poďme sa na ten problém pozrieť  z takého väčšieho obrazu. Vy sa dnes pýtate veľmi konkrétne otázky, ktoré sú na jednej strane veľmi dobré, ale ak ich chceme zodpovedať, musíme dať  väčší kontext. Dva týždne dozadu sme mali na ministerstve zdravotníctva stretnutie s poisťovňami, pretože diváci možno vedia, možno nevedia, ten systém funguje tak, že  každý občan si platí zdravotné poistenie  to poistenie odvádza jeho zamestnávateľ poisťovniam a poisťovne sa starajú o to aby všetci, ktorí idete k lekárovi, tak vy už u lekára nemusíte platiť za to základné zdravotné vyšetrenie pretože máte kartičku poistenca a o to sa stará poisťovňa, aby zaplatila.

Vy sa pýtate na ten konkrétny vzťah, ale v skutočnosti to súvisí s tokom peňazí, s objemom a dostatkom peňazí v systéme. A tu si musíme povedať čo sa deje. Áno nastala korona kríza a teraz každý pocítil nejaký výpadok príjmu. Ale príjmy zdravotných poisťovní sú závislé práve od tých zdravotných odvodov a teraz môžeme povedať dobre, poďme si vyčísliť, že o koľko klesli teraz príjmy zdravotných poisťovní na základe poklesu príjmov občanov a teda aj odvodov na zdravotnom poistení. To je tá suma, o ktorej sa môžeme ako tak rozprávať. Ale my tu máme tri subjekty, máme tu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, čo je štátna a potom tu máme dve súkromné poisťovne, čo sú súkromné subjekty. Viete keď si niekto zakladá firmu, tak ju zakladá kvôli tomu, aby generoval zisk. Firmu si nezakladáte len do dobrého počasia. Tú si zakladáte, lebo chcete stále fungovať. A pre mňa ako pre ministra financií keď som bol na rokovaní s týmito zdravotnými poisťovňami, tak som povedal takú veľmi dôležitú myšlienku. Dobre, pozrite sa páni, ja som tu dnes hlavne  v prvom rade ako akcionár štátnej zdravotnej poisťovne. Vy ste tu dve súkromné  ja sa pýtam vašich akcionárov, čo idú vaši akcionári urobiť teraz v tomto čase na to, aby tie svoje firmy podržali, lebo tie firmy generujú normálne zisk. A ten zisk, ak dobrý hospodár je, tak ten zisk si odkladá, aby z toho zisku v tom ťažkom čase vedel prefinancovať svoje firmy, aby vydržali. Toto je úloha štátu aby sme prefinancovali štátnu poisťovňu, ale je dôležité, aby tie súkromné boli dofinancované svojimi akcionármi. Toto je úplne kľúčové a tá poisťovňa sa potrebuje postarať o to, aby práve títo poskytovatelia mali dosť peňazí. pretože oni iné príjmy nemajú, ak majú tak sú to všelijaké poplatky a podobne, ale to nechceme prenášať na ľudí, aby teraz ľudia si ešte doplácali len preto, že poisťovňa si neplní svoju úlohu. Takže toto je ako keby ten väčší problém, ktorý si musíme povedať. a vy keď sa pýtate na konkrétne opatrenia, kapitácie a podobne, môžeme o tom diskutovať, ale najprv musíme vyriešiť ten najväčší problém, lebo tú najväčšiu otázku, ako sa postavia k tomu vlastníci tých jednotlivých poisťovní, ktorí sú v prvom rade zodpovední za to, aby plnili zmluvy, ktoré majú nastavené.“

Dovoľuje si pripomenúť: 

Ani štát tu nie je len do dobrého počasia a zo zákona je platiteľom poistného za deti, dôchodcov, nezamestnaných, osoby poberajúce nemocenské, ošetrovné alebo materské. Poistné teda neplatia len pracujúci. Žiaľ, platby za poistencov štátu sú omnoho nižšie ako odvody občanov.

Ak z dôvodu korona krízy stúpol počet nezamestnaných, poberateľov PN a OČR je v prvom rade povinnosťou štátu zaplatiť za nich poistné. Alebo to má robiť akcionár poisťovne???

A ešte poznámka k situácii v zdravotníctve: Už pri schvaľovaní rozpočtu pre zdravotníctvo bolo jasné, že na udržanie stavu roku 2019 bude chýbať najmenej 200 miliónov eur. Zhodli sa na tom subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva aj ďalší odborníci.

O nedostatočných zdrojoch do zdravotníctva hovorí koniec koncov aj programové vyhlásenie vlády a jedným z jeho cieľov je reforma financovania zdravotnej starostlivosti (Vláda SR sa zaväzuje odpolitizovať financovanie zdravotníctva a zabezpečí výrazný nárast celkových výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možnosti verejných financií (ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne). Zároveň zabezpečí stabilitu a predvídateľnosť financovania.)

Aj to majú sanovať akcionári poisťovní?