zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

NAPRIEK TOMU, ŽE NEMAJÚ PENIAZE, POMÁHAJÚ V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE COVID-19

Laboratóriá Zdravity a Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) už viac ako tri týždne vyšetrujú protilátky anti SARS-CoV-2 ako neoddeliteľnú súčasť laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. Napriek tomu, že súčasná epidemiologická situácia znížila ich výkony a teda aj príjmy o 70 percent, investovali peniaze, čas a energiu, aby mohli v boji s COVID-19 účinne pomôcť. Vzhľadom na to, že v súčasnosti už len zisťovanie podmienok, za akých je možné vyšetrenie vykonať, je náročné, príprava nebola jednoduchá.

Tieto laboratóriá majú k dispozícii validované diagnostické súpravy (nie rýchlotesty) aj kapacity na vyšetrovanie protilátok proti koronavírusu. V súčasnosti však neexistuje zdravotný výkon, na základe ktorého by sa tieto testy mohli hradiť zo zdravotného poistenia. Preto by bolo potrebné urýchlené zaradenie týchto vyšetrení do katalógu zdravotných výkonov. Podklady (vyplnené registračné listy) už boli odoslané do Všeobecnej zdravotnej poisťovne.  

Ide o dôležité vyšetrenie, ktoré je popri vyšetrení prítomnosti vírusu vo výtere z nosohltana súčasťou komplexnej diagnostiky COVID-19. Ak sa vyšetrením vzorky krvi zistí prítomnosť špecifických protilátok anti SARS-CoV-2, je to dôkaz, že sa pacient s vírusom v minulosti už stretol a ochorenie prekonal (často bez veľkých klinických príznakov). Prítomnosť protilátok v krvi pacienta je predpokladom jeho vyššej odolnosti, imunity proti ochoreniu.

Ak by sa vyšetrenie protilátok realizovalo na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, bolo by možné posúdiť premorenosť populácie vírusom a odhadnúť stav tzv. kolektívnej imunity.

Laboratóriá  Zdravity a Asociácie súkromných lekárov SR majú technológiu, odborný personál a ochotu zapojiť sa aj do testovania prítomnosti RNA vírusu v steroch metódou detekcie vírusu pomocou RT-PCR (verejnosti známe výtery z nosa a hrdla). Na oficiálnych miestach však nie je možné získať pravidlá, resp. podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa tieto výkony realizované aj v menších laboratóriách uznali.