zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

„MUSÍME PREJSŤ NA VIACZDROJOVÉ FINANCOVANIE“, POVEDAL T. DRUCKER NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ ASL SR

Valné zhromaždenie ASL SR sa koná v krásnom prostredí Donovalov. Delegátom praje aj príjemné počasie končiaceho babieho leta. V piatok (29.9.) sme, okrem procedurálnych procesov, pracovali v definovaní požiadaviek v rámci segmentov, nastavili ďalšie smerovanie ASL SR a Zdravity, ako aj diskutovali  k implementácii a časovým postupom eZdravia. Pokračujeme v sobotu (30.9.) a práve v panelovej diskusii  diskutujeme s ministrom zdravotníctva T. Druckerom a predstaviteľmi zdravotných poisťovní. „Podstatné sú zdroje, aký celkový objem ide do zdravotníctva. Veľká oblasť kde musia ísť peniaze sú nemocnice a druhá veľká oblasť, kde musia ísť peniaze je ambulantný sektor“ uviedol v úvode T. Drucker. Ak ďalej povedal „musíme prejsť na viaczdrojové financovanie, aby pacient vedel na čo má nárok, aby zdravotné poisťovne vedeli čo majú uhradiť a aby lekár vedel za čo bude mať zaplatené“. Stále diskutujeme…