zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

MUDR. MARIÁN ŠÓTH PRE ZDN: NOVELA JE ZLÉ A NEKONCEPČNÉ RIEŠENIE

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou chce Ministerstvo zdravotníctva SR zmeniť dlhodobú starostlivosť aj zaviesť nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, označil prezident ASL SR ako „smrteľnú ranu pre zdravotníkov“. Svoje ostré vyjadrenie zdôvodnil v rozhovore pre Zdravotnícke noviny (ZdN).

„Ide o dva hlavné dôvody, prečo túto novelu žiadame stiahnuť a prepracovať. V prvej časti sa hovorí o ďalších indikátoroch kvality, o ďalšom kvalitatívnom ukazovateli pre ambulantných poskytovateľov,“ zdôvodňuje MUDR. Marián Šóth. Podľa neho v súčasnosti nie je čas hodnotiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. „Nie že by sme nechceli riešiť kvalitu ako takú, ale v súčasnosti vnímame kvalitu poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti iba v tom momente, či lekára máme, alebo nemáme,“ pokračuje a tvrdí, že akékoľvek ďalšie kritériá sú dnes kontraproduktívne, „máme tak málo lekárov a tak veľa povinností, ktoré pribúdajú.“ A preto podľa neho v tomto prípade ďalšie povinnosti pre ambulantný sektor „môžu byť smrteľnou ranou pre poskytovateľov, ktorí sú už jednou nohou v dôchodku“. 

Problémom je podľa prezidenta ASL SR aj dlhodobá starostlivosť. Ako ďalej objasňuje v rozhovore pre ZdN, rozpočet na rok 2019 vníma asociácia ako neuspokojivý z hľadiska finančných zdrojov, ktoré prišli do zdravotníctva. „V tomto kontexte vnímame aj každé ďalšie dofinancovanie ako neúspech, ako nie dobre nastavený rozpočet na rok 2019,“ hovorí M. Šóth. Z takto zle nastaveného rozpočtu je potom ťažko riešiť aj sociálne lôžka. „Pripadá mi to ako neprípustné. Som za financovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, či už to budú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, alebo iné zdravotnícke zariadenia, nie sociálne zariadenia,“  zdôrazňuje svoje kategorické proti. „Nemáme dofinancované nemocnice, nemáme dofinancované ambulancie a toto je zlé a nekoncepčné riešenie,“ hovorí k problému financovania v Zdravotníckych novinách a dodáva, že navyše nie je vyriešené financovanie následnej starostlivosti v ďalšom období. 

ASL SR sa zúčastní na rozporovom konaní na ministerstve zdravotníctva, pokiaľ však nepríde k radikálnej zmene, prezident asociácie Marián Šóth nepredpokladá prehodnotenie stanoviska ASL SR.