zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

MÁME V ZDRAVOTNÍCTVE DOSTATOČNÉ ZDROJE? ODPOVEĎ NÁJDETE TU. A NIE JE VEĽMI LICHOTIVÁ

Obe súkromné zdravotné poisťovne by privítali vyšší rozpočet pre rezort zdravotníctva na budúci rok. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre TASR priblížila, že rozpočet v oblasti výdavkov zdravotného poistenia by sa nemal stavať len na krytie nevyhnutných potrieb, spojených najmä so mzdovými nárokmi personálu v sektore zdravotníctva, ale mal by počítať aj s výdavkami na systémové zmeny v sektore, respektíve s výdavkami na opatrenia nutné počas roka, ktoré by boli do rozpočtu zabudované už v čase jeho tvorby.

Tieto informácie priniesol portál mediweb.sk.

Zdravotníci dlhodobo bijú na poplach a upozorňujú na to, že slovenské zdravotníctvo je nedofinancované. Objavujú sa však aj názory, že treba lepšie hospodáriť, že problémom sú predražené nákupy, že zdravotníctvo je čierna diera.

Ako to teda v skutočnosti naozaj je? Máme v zdravotníctve dostatočné zdroje?

Odpoveď nám prináša Štúdia zdravotníctva EÚ, ktorú zverejnilo Európske centrum investičného poradenstva (EIAH – European  Investment  Advisory  Hub) v marci 2019.

Podľa nej  ročné výdavky na zdravotníctvo, prepočítané na jedného občana, boli v roku 2015 na Slovensku vo výške 1 006 EUR.  V porovnaní s priemernými výdavkami na zdravotníctvo na jedného občana v rámci celej EÚ, ktoré sú 2 110 EUR, je to o 1 104 EUR na jedného občana menej, čo predstavuje neuveriteľných 52%.  Pre porovnanie Česká republika vynakladá na jedného občana 1 595 EUR. Taktiež je to menej ako priemer EÚ, avšak „len“ o 24%.

Podobný stav na Slovensku ale nie je rok, či dva. Pretrváva po celé obdobie od jeho samostatnosti, teda deficit zdrojov, ktorý sa podpisuje na stave nášho zdravotníctva je astronomický.

Teda nie čierna diera a (len) nedostatočná efektívnosť, ale predovšetkým nedostatok zdrojov. A odporúčania EIAH sú v tomto smere jednoznačné: Štáty Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Estónsko, Chorvátsko a Česká republika by sa mali zamerať na zvýšenie ročných výdavkov (zdrojov)  na zdravotníctvo, ako aj na zvýšenie efektívnosti, s akou využívajú zdroje, ktoré majú.

Tabuľka: Porovnanie rozdielov výšky výdavkov na zdravotnú starostlivosť medzi krajinami EÚ a priemerom EÚ (2015)