zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

M. Šóth: Mám veľké obavy a veľký strach (blog)

Vyjadrujem sám za seba, ako lekár a ako občan tohto štátu, svoje obavy a strach!

Dennodenne som konfrontovaný s množstvom informácii, tlačových konferencii premiéra Slovenskej republiky. Mnohokrát som sa neverejne vyjadril, že vládni predstavitelia by nemali mať voľný facebookový profil. Veľmi ma zarážajú  statusy  ako sme „začipovali 3 mil. obyvateľov“ …

Žijeme v demokratickom štáte a myslím, že to hovorí asi aj Ústava SR, alebo už nie? Preto som sa rozhodol po vyjadreniach premiéra tohto štátu napísať tento blog.

Dňa 11.11. volená poslankyňa a predsedníčka  výboru  pre zdravotníctvo vyjadrila ako volený zástupca svoj názor,  podložený množstvom stretnutí a aj dlhoročnou prípravou a komunikáciou s odborníkmi.  A je legálne zvoleným zástupcom do parlamentu, tak ako je legálne zvolený aj predstaviteľ, ktorý v súčasnosti zastáva post premiéra, ale aj predstaviteľ, ktorý v súčasnosti zastáva post ministra obrany.  Všetci majú právo povedať svoj názor. Aj v minulosti ma pobúrilo, ak minister obrany vyslovil, že volený prezident  lekárskej komory, by mal byť vymenený. To znamená, že to isté môžeme požadovať aj my ostatní voliči!?

Dehonestácia riadne zvoleného poslanca a predsedu výboru pre zdravotníctvo ma zaskočila.  V erejné vyjadrenia z úst premiéra, že je „trpená“, a že má aj klamstvo v mene lebo je Cigániková  je „hulvátov“ a vyjadrenie absolútnej neúcty k postu predsedu zdravotníckeho výboru,  nehovoriac o tom, že sa tak vyjadruje o žene. Je však nakoniec jedno, či je to žena, či muž, akú má rasu, akého je vierovyznania a akú má orientáciu. Vždy  je to ČLOVEK. 

V tejto súvislosti som ako náhodou, opäť videl film „Králová reč“, kde kráľ mal poradcov a prezentoval svoj postoj rozvážne, vľúdne, bez urážania a znevažovania občanov „pokazili ste si to !“. A súčasne som začal pozerať seriál Kráľovná. V jednej z epizód sa panovníčka Alžbeta  rozprávala so svojim premiérom po mozgovej porážke. Hovorila s premiérom Winstonom Churchillom, ktorý dostal veľké pokarhanie,  pretože neinformoval o svojom zdravotnom stave a ohrozil krajinu, pretože nebol primerane zdravý. V tejto súvislosti  rozmýšľam, či by sa podobne  nemalo postupovať všade a preto vyjadrujem svoje obavy.

Súčasne dávam do pozornosti iné obdobie a inú krajinu v minulom storočí, kde predstaviteľ bol rovnako  sebestredný, nemal oponenta a nepripúšťal akúkoľvek diskusiu. Plamenne zmiatol masy ľudí a doviedol ich do II. svetovej vojny. Nepripúšťal diskusiu a aj jeho okolie  mu nemohlo a nesmelo oponovať, tak ako dnes, keď je vedecká kapacita zo SAV zapudená len pre názor a pochybnosti.

Preto vyjadrujem svoje obavy a veľký strach!