zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

LEPŠIE PODMIENKY PRE AMBULANCIE V NEDOHĽADNE

Zdravita pred pár týždňami skončila rokovania s dvoma zdravotnými poisťovňami o podmienkach na nasledujúce obdobie. Boli náročné, ale ich výsledok nás ani o milimeter nepriblížil k cieľu, dosiahnuť v ambulanciách také podmienky, aby plat ambulantného lekára mohol konkurovať platom v nemocniciach a ambulancie sa tak stali pre mladých lekárov atraktívnejšími.

Všetci vieme, že máme v tomto roku historicky najvyšší rozpočet. A vieme aj to, že prakticky od jeho prijatia sa hovorí o tom, že v zdravotníctve budú v roku 2019 výrazne chýbať zdroje, že rozpočet je nedostatočný, že pribudli výdavky na sociálne balíčky, dovolenkové poukazy. Dôkazom toho je fakt, že VšZP mala za prvý štvrťrok stratu skoro 16 miliónov Eur, Dôvera takmer 13 miliónov Eur. A teraz prichádza informácia, že tieto poisťovne sú stále v mínuse. VšZP síce stratu znížila, ale stále vykazuje kumulatívne stratu mínus 8,8 milióna eur. Dôvera má za prvý polrok stratu 12,6 milióna eur.

A ani bombasticky oznámené dofinancovanie situáciu nerieši. Prináša 46 miliónov (nie avizovaných 90!), čo nepokrýva ani spomínané sociálne balíčky.

Na ďalšie zlepšenie podmienok v ambulanciách jednoducho nie sú zdroje. Podobný výsledok rokovaní je aj v prípade laboratórií, nemocníc.

O tom, že je to naozaj zlé svedčí aj uznesenie Dozornej rady VšZP z júla tohto roku, ktorým požiadala Predstavenstvo VšZP, jedinému akcionárovi VšZP (MZ SR) poslať „Výzvu na poskytnutie potrebnej finančnej pomoci“ na zabezpečenie kapitálovej primeranosti a naplnenie schopnosti VšZP nepretržite pokračovať v činnosti a splácať svoje záväzky. V kópii má túto výzvu predstavenstvo adresovať aj Ministerstvu financií SR.

Podľa uznesenia má výzva súvisieť s listom jediného akcionára („Letter of Support“ Ministerstva zdravotníctva SR) zo dňa 27.5.2019 doručeným VšZP.  

Podľa podpredsedu dozornej rady VšZP Marcela Klimeka je rozpočet nefunkčný a likvidačný pre zdravotníctvo. Preto ministerstvo zdravotníctva muselo koncom mája pristúpiť k vystaveniu tzv. Letter of Support  (LoS, patronátne vyhlásenie), čo je z finančnej praxe písomný dokument deklarujúci ochotu akcionára podporiť pri problémoch dcérsku spoločnosť. Klimek ďalej konštatuje, že je „Letter of Support“ inštrument anglosaského pôvodu a slovenská legislatíva ho nepozná, vo všeobecnej bankovej praxi je jeho plnenie či neplnenie priamo spájané s dobrou resp. zlou bonitou a dokonca i ratingom veriteľa (v tomto prípade SR). A teda jeho neplnenie by bolo de facto hazardom ako so zdravotníctvom, tak aj s medzinárodným renomé a bonitou SR.  

Napriek vystavenému dokumentu sa však doteraz nič nezmenilo. Peniaze do zdravotníctva neprichádzajú. Pacienti a zdravotníci čakajú. Dokedy ešte?

Situácia je teda naozaj kritická, na čo ASL SR a Zdravita dlhodobo poukazuje. A čaká nás zrejme aj poriadne horúca jeseň. Pripravovať a schvaľovať sa totiž bude rozpočet na rok 2020 a my máme obavy, že štátny rozpočet sa bude opäť vylepšovať na úkor zdravotníctva.