zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

LEKÁRI BY MALI DRŽAŤ SPOLU. NIE SI ROBIŤ HANBU

Ťažká situácia, v ktorej sa nachádza celá naša spoločnosť, ľudí spája. Pomáhajú si s nákupmi, šijú rúška a nosia ich do nemocníc, domovov dôchodcov… Spájajú sa aj podnikatelia, hľadajú riešenia ako to celé zvládnuť a prežiť.

Nie však lekári. Teda nie všetci!

V ambulantnom sektore je napätie.  Dôvodom je informácia, že ani po opätovnom rokovaní sa ZAP nedohodol s poisťovňou Dôvera na zmluvách  od 1.4.2020 a v tejto ťažkej dobe je okolo 1800 ambulancií bez zmluvy s touto poisťovňou. 

ZAP teda zmluvy nepodpísal, zato však napísal otvorený list, po ktorom ostáva čudná pachuť v ústach. Podľa neho v podstate za nedohodu môže Zdravita.

Stanovisko ASL SR a Zdravity je v tejto situácii jednoznačné:

Situácia sa teda opakuje. Prešlo len pár mesiacov od vtedy, čo predstavitelia ZAP počas vianočného obdobia nechali svojich lekárov (členov) bez zmluvy s VšZP a vystavili tak stresu svojich lekárov aj pacientov. Aj vtedy prst smeroval na Zdravitu, tak ako viac krát pred tým.

Lekári patriaci pod ZAP teraz okrem zvládania pandemickej situácie, okrem zvládania problémov s absolútnym nedostatkom ochranných pomôcok a ďalších vážnych problémov, musia čeliť nezmluvnému vzťahu s poisťovňou Dôvera a situácii, keď pacientom tejto zdravotnej poisťovne budú musieť vysvetľovať,  že nie sú zmluvným lekárom.   

A Zdravita by mala odpovedať na otvorený list. Nebudeme odpovedať zhrnieme len fakty.  Sú chronologicky usporiadané v tejto tabuľke.

Názor nech si spraví každý sám!

Z priložených chronologicky usporiadaných faktov je zrejmé, že pokým Zdravita a ASL SR žiadala financovanie ambulancií v krízovej situácii vo výške 100% z minuloročného priemeru, SLK ani ZAP toto nežiadali.

Prezident SLK bol spokojný  a príjmom vo výške 75 % mesačného priemeru vypočítaného za minulý rok. Uvádza sa to aj na stránke SLK:  Ministerstvo zdravotníctva by malo už dnes rokovať so zdravotnými poisťovňami, aby zagarantovali ambulantnému sektoru minimálny príjem vo výške 75 % mesačného priemeru vypočítaného za minulý rok. Sme radi, že uvedený návrh, ktorý prijala Slovenská lekárska komora v záujme zabezpečenia ďalšieho udržania prevádzky našich ambulancií a ktorú predniesol na ÚKŠ prezident SLK si osvojil aj pán premiér.

ZAP žiadal 70% paušál   a úhradu zdravotných výkonov vo výške 30% z ich základnej ceny.  Žiadal teda 30% z výkonov, ktorých je vzhľadom na dištančný spôsob poskytovania ZS minimum, čím by sa podľa našich prepočtov ambulancie dostali pod kritizovaných 75%.

Názor Prezidenta SLK a výkonnej riaditeľky ZAP sa však v čase vyvíjal.  A vtedy, keď sa podarilo presadiť, že poisťovne budú uhrádzať paušál a nie vratné preddavky a úhrada bude vo výške 75% názor zmenili a požadujú 100%.

Postavili sa na barikády a nahnali svojich členov do nezmluvného vzťahu. Komu to prospelo? Určite nie lekárom a pacientom.  Len pár aktérom tejto kauzy na vlastné zviditeľnenie  posilnenie ega.

Jediné s čím sa dá naozaj súhlasiť s výkonnou riaditeľkou ZAP súhlasiť je, že pohár pretiekol!

ZAP   ktorý od 20.3. do  30.3.  tri krát  zmení  úplne svoje  stanovisko na požiadavky  ako je  zrejmé z priloženej chronológie.   Prezident  SLK,  ktorý  potom čo je už  tri  dni jasné, že paušálna platba  nebude preddavkom  zo  zúčtovaním, napriek tomu nepravdivou informáciou  zaspamuje všetkých lekárov cez  databázy SLK.

Partneri,  ktorí  takto   zavádzajú  vlastných členov,  prestávajú  byť   hodní námahy reagovania.   

Od 2. apríla nás ZAP zahŕňa neutíchajúcou pozornosťou a chŕli články a otvorené listy jeden za druhým. 

Ozval sa v nich aj predseda Správnej rady ZP MUDr. Peter Slezák, čo je vzácnosť. Pretože, hoci zastupuje ambulantných lekárov na Slovensku, sám prevažne pôsobí v Černošiciach, v Českej republike (podľa webovej stránky v ambulancii na Slovensku je k dispozícii pacientom jeden deň v týždni). Aj jeho príspevok je plný žlči, poloprávd a zavádzania, citácií vytrhnutých z kontextu… Nemienime ich vyvracať ani komentovať, snáď len pripomenieme: prvý prípad COVID-19 bol v Taliansku potvrdený 7.2.2020. Podľa consilium.europa.eu:  „Koncom februára 2020 už Taliansko hlásilo výrazný nárast počtu prípadov ochorenia COVID- 19, ktoré boli sústredené v severných regiónoch krajiny. V rovnakom čase začala prípady nakazených ľudí hlásiť väčšina ostatných členských štátov EÚ.“ Pán doktor Slezák, to preto sa ASL SR a ZDRAVITA už v polovici februára snažila zabezpečiť ochranné pomôcky pre ambulancie.

Svojou troškou do mlyna prispel aj prezident SLK, ktorý ako sme si už zvykli,  využívajúc databázu SLK posiela nevyžiadanú poštu „všetkým lekárom“, a v ktorej sa nezabudol venovať MUDr. Šóthovi.

Pohár teda pretiekol a nemienime sa už viac vyjadrovať. Fakty sú jednoznačné, hovoria za všetko. Budeme sa venovať radšej práci, ktorej je viac ako dosť