zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

KONČÍ OBDOBIE ÚPADKU ZDRAVOTNÍCTVA A ROZPADU AMBULANTNÉHO SEKTORA?

Vážené kolegyne a kolegovia,

opäť sme o rok starší. Napriek tomu, že väčšina z nás aj  počas sviatočného obdobia pracovala, verím, že ste ho strávili v kruhu svojich najbližších v spokojnosti a podarilo sa Vám nabrať silu, ktorú pri svojej náročnej práci všetci budeme potrebovať.

Máme za sebou ťažké obdobie. Napriek „pozitívnym“ správam o rôznych programoch, projektoch, a úspechoch, a napriek „strihaniu pások“, sa situácia v zdravotníctve nezlepšila. A to, že ambulantný sektor je na okraji záujmu cítime denne.

Čaká nás ťažké obdobie, ale čaká nás aj zmena. Volebné obdobie vlády, pre ktorú bol podľa programového vyhlásenia pacient na prvom mieste, končí. Možno je trúfalé veriť, že končí aj obdobie úpadku zdravotníctva, že končí obdobie rozpadu ambulantného sektora.

Je toho veľa, čo sme dosiahli, ale stále je to málo… Aj vďaka Vám je Asociácia súkromných lekárov silná  rešpektovaná. A túto silu sa aj v roku 2020 budeme snažiť využiť vo Váš prospech, na Vašu podporu, pomoc a zlepšenie podmienok.

V mene správnej rady ASL SR a zástupcov ZDRAVITA, o.z. Vám všetkým ďakujem za podporu a želám Vám v roku 2020 najmä zdravie, radosť   a čo najviac spokojných pacientov.

                                                                     MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR