zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

INŠTITÚT ZDRAVOTNEJ POLITIKY: SLOVENSKU MOMENTÁLNE CHÝBA 3500 LEKÁROV

Okrem 3500 chýbajúcich lekárov je približne 2000   lekárov je v dôchodkovom veku. Podľa MZ SR chýba tiež približne 3500 sestier.

Podľa hovorkyne  MZ SR Zuzany Eliášovej  sa ministerstvo     problému nedostatku zdravotníckych pracovníkov intenzívne venuje.  Prijalo kroky na podporu záujmu   o štúdium zdravotníckych odborov, ktorými sú napríklad možnosť  študovať ošetrovateľstvo aj externe, stabilizačný príspevok pre  študentov denného bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo,  rezidentský program pre lekárov.

Zuzana Eliášová ďalej uvádza:  „Problémom nedostatku niektorých špecialistov v niektorých regiónoch sa taktiež zaoberáme, pracujeme na definovaní novej minimálnej siete tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Zohľadňujeme pritom mnohé faktory vrátane demografických ukazovateľov či prognóz tak, aby sieť reflektovala potreby jednotlivých častí Slovenska vrátane okresov aj na nasledujúce roky. Následne predpokladáme zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“  

Podľa Asociácie nemocníc Slovenska je však  potrebné prijímať aj lekárov zo zahraničia. Dôvodom je fakt, že  súčasní študenti prídu do praxe až o šesť rokov a špecialisti sa z nich stanú o 11 rokov.

Zdroj: TASR