zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ĎALŠIA RANA PRE AMBULANTNÝ SEKTOR? BUDÚ SA ROBIŤ PREHLIADKY MŔTVYCH TIEL PO STAROM?

Legislatívne nastavený proces v oblasti prehliadok mŕtvych tiel je pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nad obdobie dvoch rokov neudržateľný, uviedla   hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová pre agentúru SITA.

Spomínaný legislatívne nastavený proces bol vykúpením pre ambulantných lekárov, predovšetkým všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí dlhé roky vykonávali prehliadky mŕtvych na základe zákonom stanovenej povinnosti. Bez ohľadu na vek, zdravotný stav, či malé deti. Bez ohľadu na to, či je deň, alebo noc. Bez ohľadu na to, kde prehliadku treba vykonať, teda často  aj na poli, či železničnej trati. Niekoľkokrát do mesiaca museli byť pripravení okamžite „vyštartovať“ na prehliadku. Okamžite ale mohlo znamenať aj trojhodinové čakanie na dopravu do miesta, kde sa mala prehliadka vykonať. To všetko za neuveriteľnú odmenu, ktorá bola približne 11 € a neskôr ( v roku 2018) 25 €. Za všetko. Za samotnú prehliadku (cez deň, či v noci, v blate, či v snehu), za vypísanie dokumentácie, čakanie na dopravu, aj pripravenosť okamžite reagovať, pokiaľ bol lekár uvedený v rozpise. Tento stav, kedy bola  zodpovednosť štátu prenesená na plecia všeobecných lekárov pre dospelých, trval 13 rokov! 

Na základe  zmeny zákona o zdravotných poisťovniach v roku 2018  je úrad povinný prehliadky mimo nemocníc zabezpečovať na základe zmlúv prostredníctvom organizátorov prehliadok mŕtvych tiel. Úrad je povinný vyhlasovať verejné obstarávanie na uzatvorenie zmlúv s organizátorom prehliadok pre každé územie samosprávneho kraja.

Znamená to určitú profesionalizáciu prehliadok a pre všeobecných lekárov po dlhých rokoch vyslobodenie.

Táto zmena ale  spôsobila zvýšenie ceny za výkon prehliadky mimo zdravotníckych zariadení a medziročný nárast výdavkov na tento účel  zaznamenal  v roku 2018 nárast až o 101,1 %, t. j. o 790 574 eur. Vyplýva to zo Správy o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť za rok 2018, pričom však treba upozorniť, že  k zvýšeniu cien a teda aj nákladov za prehliadky mŕtvych tiel došlo až v druhom polroku 2018.

Vzhľadom na výrazný nárast  skutočných výdavkov na túto činnosť, úrad žiadal o zvýšenie výdavkovej úrovne rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022, ako aj o zvýšenie zdrojov na pokrytie výdavkov. Ministerstvo financií SR to však neakceptovalo.

Na dofinancovanie prehliadok mŕtvych tak Úrad pre dohľad bude musieť použiť zdroje pôvodne vyčlenené na iné účely, nerozpočtované vlastné prostriedky z predchádzajúcich období a najmä hľadať ďalšie externé zdroje a možnosti v úprave legislatívy.

Úrad trvá na dofinancovaní tejto činnosti alebo zmene formy jej zabezpečenia vrátením pod zdravotnícky výkon, poprípade profesionalizáciou tejto činnosti pod úradom.

Hrozí teda, že bez dofinancovania bude úrad musieť pristúpiť k zabezpečeniu prehliadok znovu rozpismi všeobecných lekárov pre dospelých. 

Nezabezpečenie dostatočných zdrojov na výkon prehliadok mŕtvych zo strany ministerstva financií len potvrdzuje, že zdravotníctvo (mimo štátnych nemocníc) a najmä ambulantný sektor, je pre „financov“ na okraji záujmu. Že vôbec nezohľadňujú jeho katastrofálny stav  problémy! Alebo ho nepoznajú, či neberú vážne?  Vrátenie prehliadok na plecia všeobecných lekárov pre dospelých, by tak bolo ďalšou ranou pre rozpadajúcu sa sieť ambulancií.

Úrad bude naďalej rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR o optimálnom riešení vzniknutého stavu. Či pre ministerstvá nebude optimálne opätovný presun prehliadok mŕtvych medzi povinnosti všeobecných lekárov pre dospelých (lebo všetkých ambulantných lekárov) nevieme.

(Zdroj: vzdravotnictve.sk)