zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

COVID-NECOVID. OCHRANNÉ POMÔCKY PRE AMBULANCIE NIE SÚ. PRÍDEL ZO ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV JE VÝSMECHOM

„Prepáčte, ale naše veľké nemocnice začali s nákupom už v decembri a januári.“  „Naše štátne nemocnice, ktoré predvídali situáciu, vyhoveli nášmu pokynu a nakupovali,“ povedal Peter Pellegrini ako premiér a zastupujúci minister zdravotníctva. Ochranných pomôcok je zrejme podľa Pellegriniho dosť.

Nie je nám jasné, prečo v tom čase nenakupovala aj Správa štátnych hmotných rezerv. Nedostala takýto pokyn? Prečo v tejto situácii začiatkom februára obchodno-komerčný let, ktorý Árpád Érsek ako minister dopravy osobne na letisku skontroloval, do Číny vyviezol zdravotnícke pomôcky.  

„Ideme vizuálne kontrolovať, čo má byť v tých balíkoch, takže mali by tam byť rúška, mali by tam byť teplomery, zdravotnícky materiál, ktorý máme pod kontrolou,“ uviedol.  

Povolením letu sa zaoberala vláda SR a ako vyplýva z materiálu prerokovávaného vládou, deklarovaná bola humanitárna pomoc pre Čínsku ľudovú republiku, keď odosielateľom bolo slovenské združenie firiem. Let bol povolený. Na tom rokovaní vlády, pred ktorým sa Peter Pellegrini vyjadril, že privátne ambulancie mali rozmýšľať a zaobstarať si rúška skôr. Len na doplnenie: Nie sme privátne ambulancie, ale neštátne! Naše ambulancie sú legitímnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti a ich zamestnanci sú rovnako ohrození (a tiež viazaní usmernením hlavného hygienika) ako zamestnanci štátnych zariadení. A ani naši pacienti nie sú privátni.

Prešlo pár týždňov a na bratislavskom letisku pristáva lietadlo z Číny znova. Tentoraz ide o vládny špeciál, ktorý v gescii ministerstva vnútra priváža ochranné pomôcky a testy na Covid19. Všetko riadne zdokumentované pre budúce generácie.

V rovnakom čase sa začína distribúcia ochranných prostriedkov poskytnutých Správou štátnych hmotných rezerv pre ambulantný sektor na základe prísľubu Petra  Pellegriniho (zrejme zmenil názor). Realizujú ju VÚC.  

Zásielky, ktoré dostali lekári, sú však opäť potvrdením zlyhávania štátu vo vzťahu k ambulantnému sektoru.

Napr. Nitriansky samosprávny kraj z požadovaných druhov OOPP dostal len jednu desatinu z množstva, ktoré potrebuje. Prioritne teda tieto poskytne ambulantným pohotovostným službám, dialyzačným pracoviskám a ambulanciám, ktoré prichádzajú do kontaktu s onkologickými pacientmi.

Na fotografii je znázornené vybavenie pre jednu ambulanciu všeobecného lekára v ďalšom kraji (ostatným ambulanciám, teda špecialistom sa neušlo ani to). Táto „zásoba“ má riešiť krízovú situáciu v rámci ochrany pred infekciou koronavírusom? Keď denne príde lekár do kontaktu s množstvom pacientov?  Sme lekári, z opatrení Hlavného hygienika SR nám vyplývajú povinnosti, ktoré majú chrániť zdravotnícky personál aj pacientov. Nemôžeme ich splniť, lebo nemáme potrebné ochranné prostriedky. Jednorazové rúška, plátené rúška, zopár rukavíc a návleky na topánky sú v boji s koronavírusom výsmechom. Žiadne respirátory, dezinfekcia a podobne.

Významný je aj fakt, ktorý neustále zdôrazňujeme, a tým je vek ambulantných lekárov. Vysoké percento z nich je v dôchodkovom veku. Nie sú azda najohrozenejšou skupinou, pri ktorej je ohrozenie koronavírusom na  živote najpravdepodobnejšie? Veľké percento ich rovesníkov musí byť doma v izolácii a aj pre nákup, ak nemajú rodinu, im organizujeme komunitnú pomoc, aby sa nemuseli vystaviť riziku pohybu v obchode. Na druhej strane lekári  musia pracovať v prvej línii a bez pomoci pri zabezpečení adekvátnej ochrany.

Bez zabezpečenia ochrany posielame do domácností za pacientmi sestry z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tieto sa samy organizujú a šijú si rúška a dezinfekčné roztoky, keďže nie sú dostupné, a vyrábajú si samy podľa „receptu“ lekárničky. 

Majú si vystačiť s touto podporou alebo majú naozaj brať vážne slová Petra Pellegriniho: „Nemôžeme všetko robiť na úkor štátu. Štát sa musí postarať o štátne a verejné zariadenia, ale ak tých rúšok bude dosť, poskytneme ich aj súkromným lekárom.” Nuž, pán premiér, nie je ich dosť. A opäť to ostane na našich pleciach. Na pleciach ambulantných lekárov.

Čerešničkou na torte je, že v tejto situácii, keď ambulancie nevedia zabezpečiť ochranu svojmu personálu ani pacientom, Žilinský VÚC zorganizoval vo svojom kraji policajné kontroly ambulantných lekárov s cieľom, aby skontrolovali všeobecných lekárov pre dospelých a deti, či dodržiavajú ordinačné hodiny.

Na otázku, či lekár nemá právo na PN alebo OČR, či VÚC nemá dodržiavanie ordinačných hodín kontrolovať sám a hlavne, ako má lekár dodržať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti protiepidemiologické opatrenia, odpoveď nepoznáme.

V každom prípade proti takémuto zastrašovaniu lekárov ostro protestujeme a považujeme ho za zneužitie polície zo strany županky Žilinského kraja.

Na záver:  ASL SR 6.2.2020 požiadala MZ SR o dodanie ochranných pracovných pomôcok zdravotníckym pracovníkom ambulantného sektora. Odpoveď prišla dňa 17.3.2020. nasledovná: Ministerstvo zdravotníctva SR nezabezpečuje dodanie osobných ochranných pomôcok a prostriedkov (OOPP). Obstaranie, nákup, uskladnenie a distribúciu OOPP určených na ochranu zamestnancov a proti šíreniu prenosného ochorenia COVID – 19 zabezpečuje Správa štátnych hmotných rezerv.

Názor si spravte sami.