zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

COVID 19 – USMERNENIE VŠZP K REVÍZNEJ A POSTREVÍZNEJ ČINNOSTI

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v SR, aj v okolitých členských štátoch EU, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vydáva usmernenie k revíznej a postrevíznej činnosti v nasledovnom znení:

Všetky lekárske predpisy a poukazy vystavené všeobecným lekárom pre dospelých a všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo pediatrom v termíne od 6.3.2020 do odvolania, pri ktorých došlo k porušeniu preskripčného a indikačného obmedzenia:

  • vo faktúrach za lekárenskú zdravotnú starostlivosť u liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok s preskripčným obmedzením pri sekundárnom predpise (predpisujúci lekár + odporúčajúci lekár) bude VšZP akceptovať riadky s prípadnou chybou a tieto nebudú označené na post revíziu (odporúčajúci lekár nie je uvedený, je uvedený a jeho platnosť skončila viac ako pred 12 mesiacmi, odporúčajúci lekár je uvedený nesprávna odbornosť)
  • v kontrolách typu „SR“ spätná revízia na porušené preskripčné a indikačné obmedzenia voči všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo pediatrom VšZP nebude brať do úvahy lekárske predpisy a poukazy, pri ktorých došlo k porušeniu proskripčných a indikačných obmedzení pri sekundárnom predpise, ak odporučenie existovalo a skončila jeho platnosť po 31.1.2020 alebo odporučenie nespĺňa náležitosti v zmysle § 119 ods. 10, ods. 11 zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.