zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

CHÝBAJÚ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY V AMBULANCIÁCH!

Všetkých zdravotníckych pracovníkov sa v tomto čase dotýka problematika ochranných prostriedkov.

Prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth už v priebehu minulého týždňa požiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o dodanie nevyhnutných ochranných pracovných pomôcok do našich ambulancií. S odvolaním sa na odporúčania hlavného hygienika SR žiadal    dodanie    ochranných       pracovných       predovšetkým pre ambulancie primárneho kontaktu, ako aj pre špecializované ambulancie najmä v odbore, pneumológia a infektológia, ktoré sú v  prvej línii, čo sa týka kontaktu s potencionálne  infekčným pacientom.

Prezident ASL SR v žiadosti tiež protestoval proti vyjadreniu predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý uviedol, že privátne ambulancie mali rozmýšľať a zaobstarať si rúška skôr a konštatoval, že  „privátne“ ambulancie sú legitímnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti a ich zamestnanci sú rovnako ohrození (a tiež viazaní usmernením hlavného hygienika), ako zamestnanci štátnych zariadení.
Aj keď naše ambulancie sú neštátne, naši pacienti  neštátni nie sú a zdravotná starostlivosť patrí medzi služby verejného záujmu. Preto sme presvedčení, že je povinnosťou štátu zabezpečiť v tejto krízovej situácii dodanie  ochranných pomôcok do všetkých zdravotníckych zariadení, bez ohľadu na ich zakladateľa, resp. vlastníka, teda do našich ambulancií.

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré vedie dosluhujúci predseda vlády, doposiaľ na žiadosť nereagovalo, preto prezident ASL SR intenzívne komunikuje s dodávateľmi ochranných pomôcok, pracovníkmi MZ SR a prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Cieľom je aby pri naskladnení do lekární bol vyčlenený a garantovaný potrebný objem predovšetkým respirátorov a rúšok pre zdravotníckych pracovníkov našich ambulancií.   

Až včera sme v médiách zaznamenali vyjadrenie Petra Pellegriniho, že od utorka budúceho týždňa by mali byť do ambulancií distribuované rúšky. Distribúcia by mala byť postupná, podľa miest výskytu prípadov ochorenia. Veríme, že to tak bude!