zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Články autora

Silný partner ambulantného poskytovateľa

Zdravita podporuje ambulantných lekárov, poskytuje poradenstvo v oblasti ekonomiky a práva. Zastupuje neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Zakladateľom Zdravity je ASL SR
8.1. 2020

HOSPODÁRSKE NOVINY : NA DLHODOBÚ STAROSTLIVOSŤ DÁVA SLOVENSKO OPROTI EURÓPE MÁLO PEŇAZÍ!

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v Európe. V nasledujúcich dekádach to bude znamenať problém najmä pre dôchodkový systém – čoraz menej pracujúcich sa bude skladať na penzie narastajúceho počtu dôchodcov. Menej sa však hovorí o tom, že významnú záťaž bude...

2.1. 2020

KONČÍ OBDOBIE ÚPADKU ZDRAVOTNÍCTVA A ROZPADU AMBULANTNÉHO SEKTORA?

Vážené kolegyne a kolegovia, opäť sme o rok starší. Napriek tomu, že väčšina z nás aj  počas sviatočného obdobia pracovala, verím, že ste ho strávili v kruhu svojich najbližších v spokojnosti a podarilo sa Vám nabrať silu, ktorú pri svojej náročnej práci všetci budeme potrebovať. Máme za...

17.11. 2019

NEZABUDNITE! POVINNÝ ZÁPIS KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD DO 31.12.2019

Novú povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra,  prináša   zákon č. 52/2018 Z. z.. Jedná sa o zmenu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Povinnosť sa vzťahuje...

26.10. 2019

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY: ŠTÁT PRIZNAL, ŽE PRIMÁRNA SFÉRA JE PODHODNOTENÁ

Zdroj: Zdravotnícke noviny  Autor: Monika Toporcerová  Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku 5,4 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, o ktorom bude parlament rokovať v novembri. Prvýkrát nebude platba za poistencov štátu naviazaná na priemernú mzdu, ale štát ju určí...

20.10. 2019

KOMÁRNO BEZ PĽÚCNEJ AMBULANCIE!

Zlá správa pre okres Komárno: K 31.12.2019 končia svoju činnosť dve pneumologicko-ftizeologické ambulancie. Zanikajú bez náhrady a sú to jediné dve ambulancie tejto odbornosti v Komárne. Problém ale nebudú mať len pacienti z Komárna, ale z celého okresu. Na celý komárňanský okres so skoro 103 tisíc...

15.10. 2019

SCHIZOFRÉNIA POLITIKOV? HOVORIA, ŽE ZDRAVOTNÍCTVO JE ICH PRIORITOU, ALE ROZPOČET TAK NEVYZERÁ

Celkové príjmy  v sektore zdravotníctva sa v návrhu rozpočtu na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,42 mld. eur s medziročným rastom 319,1 mil. eur, t. j o 6,26 % viac oproti  schválenému rozpočtu na rok 2019. Rozmeňme si to na drobné: • Rozpočet schválený na rok 2019 (označený ako historicky najvyšší) bol...

13.10. 2019

VLÁDNI POLITICI CHCÚ PRED VOĽBAMI POKOJ! SKUTOČNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV ZDRAVOTNÍCTVA JE V NEDOHĽADNE

11. septembra sme spolu s Asociáciou nemocníc Slovenska  a Asociáciou zdravotných poisťovní podpísali memorandum, v ktorom sme žiadali 150 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva. K memorandu sa postupne pripojili ďalšie subjekty (Zdravita, Zväz ambulantných poskytovateľov, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, SLK, SKZL, SKSaPA, Asociácia laboratórií, Asociácia...

2.10. 2019

VAKCÍNY PROTI CHRÍPKE SÚ S DOPLATKOM. ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE ICH VŠAK PLNE HRADIA.

Chrípková sezóna je tu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica informuje o dvojnásobnom náraste chrípkových ochorení. Situácia je podobná aj v ďalších krajoch.   Najviac ohrození sú  seniori a malé deti, zdravotnícki pracovníci tehotné ženy a ľudia s chronickými ochoreniami či  oslabenou imunitou. Okrem...

13.9. 2019

MEMORANDUM ZA ZÁCHRANU ZDRAVOTNÍCTVA! SME NA NA PRAHU KOLAPSU A NEVYCUCALI SME SI TO Z PRSTA!

Asociácia súkromných lekárov (ASL),   Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia zdravotných poisťovní  podpísali  spoločné memorandom, v ktorom   žiadajú  pre  zdravotníctvo ešte v tomto roku 150 miliónov eur a celkové zvýšenie zdrojov do zdravotníctva v nasledujúcich rozpočtových rokoch so  zabezpečením ich rastu tak , aby  sa Slovensko priblížilo k priemeru...

12.9. 2019

TS: AŽ 250 ZBYTOČNÝCH ÚMRTÍ? ZASTAVME KRÍZU V ZDRAVOTNÍCTVE

Tlačová správa ASL SR k podpísaniu Memoranda za záchranu zdravotníctva, ktoré podpísali Asociácia súkromných lekárov, Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia zdravotných poisťovní  ku ktorému sa pripájajú ďalšie organizácie: Hovoriť o tom, aká je zlá situácia v zdravotníctve je nosenie dreva do lesa. Preto...