zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ZDRAVITA SA BRÁNI NEUTÍCHAJÚCIM ÚTOKOM MUDr. M. KOLLÁRA

Opätovne sa musíme brániť neutíchajúcim útokom MUDr. Mariána Kollára, ktoré sú hrubo zavádzajúce a poškodzujúce dobré meno Zdravity. Jeho vyjadrenia o politických príkazoch a „kartelovej“ dohode sú absolútnou demagógiou.

Rovnako demagogické sú jeho opakované vyjadrenia na adresu MUDr. Mariána Šótha, ktorý má podľa Kollára nadštandardné zmluvy. Neštíti sa tohto tvrdenia napriek tomu, že je to preukázateľné klamstvo, keďže všetky zmluvy sú zverejnené na stránke VšZP.

Z rétoriky MUDr. M. Kollára nevyplýva nič iné, len snaha o odpútanie pozornosti od vlastného neúspechu a chybných rozhodnutí, ktoré vyústili do dnešnej situácie. A to do situácie, keď pre vlastné zviditeľnenie Marián Kollár pripravil členov ZAP o tisíce eur a to bez osobnej zodpovednosti.

VšZP oznámila ukončenie rokovaní so ZAP „vzhľadom na nekorektnosť, politizáciu a neadekvátnu eskaláciu rokovaní“.  Môžeme len konštatovať, že takýto spôsob rokovania pána Kollára dôverne poznáme, zažili sme ho opakovane pri snahách o spojenie.

Faktom je, že v SLK počas pôsobenia MUDr. M. Kollára vo funkcii prezidenta zrušilo členstvo veľké množstvo lekárov. Je aj za tým kartelová dohoda alebo len demagógia a nekalé praktiky MUDr. M. Kollára?