zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ASL SR PODPORUJE PROTEST AMBULANTNÝCH LEKÁROV

ASL SR citlivo vníma situáciu nespokojnosti ambulantných lekárov primárnej starostlivosti v Českej republike. Dôvody, pre ktoré českí kolegovia protestujú sú vo veľkej miere totožné s problémami ambulantného sektora na Slovensku. Protestujú proti byrokracii ako aj podfinancovaniu praxí. Ocitli sa za hranicou únosnosti, od januára platí povinnosť eReceptu bez toho, aby bol pripravený systém, lekári, lekárne, ako aj samotní pacienti. Neustále im pribúda administratívna záťaž a k tomu ministerstvo zdravotníctva ešte pripravuje zníženie úhrad praktickým lekárom. Ďalším problémom je vysoký vekový priemer praktických lekárov, pre mladých takéto prostredie nie je zaujímavé, starých nemá kto nahradiť a pacienti zostanú bez lekárov na ambulanciách. 
Dnešný protest vo forme zavretia ambulancií organizujú spoločne Sdružení praktických lékařu, Sdružení praktických lékařu pro deti a dorast a Sdružení ambulantních specialistu.  
„Zavíráme ordinace teď na jeden den proto, abychom je nemuseli zítra zavřít navždycky, a věříme, že pacienti tohle pochopí a že to je i v jejich zájmu. Jde o zachování dostupnosti primární péče co nejblíže občanům,“ uvedl Petr Šonka, predseda Sdružení praktických lékařu.