zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Aktualizácia opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 28.2.2021 schválila  opatrenia  smerujúce na zastavenie nárastu hospitalizácií a spomalenie šírenia infekcie koronavírusu , ktoré sú výsledkom rokovaní okrúhleho stola, ktoré zvolal predseda vlády s vedcami a odborníkmi. Opatrenia, ktoré sa týkajú aj práce ambulantných lekárov si môžete pozrieť TU

Vláda schválila  aj  ďalšie opatrenia podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Uznesenie síce ešte nie je zverejnené vo vestníku vlády, prinášame však materiál z rokovania vlády, ktorý bol schválený bez pripomienok.