zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ASL SR a Zdravita pripravila pre členov Newsletter č.16

(3.9.2019)  V newslettri č. 16 nájdu členovia ASL SR a Zdravity informáciu o novom Zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré môžete predpísať na  opakovaný predpisom s poznámkou „REPETATUR“ a ďalšie informácie

 

Blíži sa 2. ročník medziodborovej konferencie ASL SR

(2.9.2019) Témou 2. ročníka medziodborovej konferencie ASL SR, ktorá sa uskutoční 25.10.2019 v Hoteli Kaskády na Sliači  bude VAKCINÁCIA Z POHĽADU RÔZNYCH  ODBORNOSTÍ. Konferencia bude kreditovaná.  

Newsletter pre členov Zdravity - Zmluvné a cenové podmienky v ZP Dôvera od 1.8.2019

(30.8.1.2019)  V newslettri  nájdu členovia Zdravity informáciu o Zmluvných a cenových podmienkach v ZP Dôvera od 1.8.2019 do 31.3.2020

 

Zdravita predložila stanovisko k zmluvným podmienkam v ZP UNION

(30.8.2019)  Zdravita predložila stanovisko k zmluvným a cenovým podmienkam v ZP UNION, ktoré sú predmetom  rokovaní a majú byť účinné od 1.10.2019 

Newsletter pre špecialistov Zdravity

(28.8.2019)  V newslettri venovanom špecialistom je objasnený nový mechanizmus v súvislosti s bezlimitným prostredím v ZP Dôvera v segmente ŠAS. Tento mechanizmus Dôvera uplatňuje nielen u členov Zdravity, ale u všetkých špecialistov. Zdravite sa však podarilo dosiahnuť iný, priaznivejší model úhrady pre tých členov, ktorí prekračujú Dôverou akceptovaný nárast počtu bodov na poistenca.

Dodatky k zmluvám v ZP Dôvera pre členov Zdravity

(26.8.2019)  Krajskí riaditelia    Zdravita podpísali dodatky k zmluvám so ZP Dôvera s účinnosťou od 1.8.2019 do 31.3.2020. Informáciu o ich obsahu dostanú členovi Zdravity v najnovšom Newslettri ešte tento týždeň.  

 

Rokovanie na MZ SR o pripomienkach ASL SR k návrhu ústavného zákona o reforme nemocníc

(13.8.2019) Zástupca ASL SR sa na MZ SR zúčastnil na prerokovaní zásadných pripomienok k návrhu ústavného zákona o reforme nemocníc.  

ASL SR uplatnila zásadnú pripomienku k návrhu ústavného zákona o reforme nemocníc

(7.8.2019) Zásadnou pripomienkou ASL SR upozornil n možnú protiústavnosť návrhu a súčasne požiadala ústavným zákonom stanoviť odvody za poistencov štátu vo výške 5% z vymeriavacieho základu a garanciu kontinuálneho rastu zdrojov do zdravotníctva.

Newsletter č.15 pre členov ASL SR

(5.8.2019)  V novom newsletri  sa okrem iného venujeme zmene zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem ambulancie všeobecného lekár pre dospelých aj pediatrickým ambulanciám dáva možnosť zamestnať namiesto zdravotnej sestry praktickú sestru. 

Zástupcovia Zdravita rokovali v ZP Dôvera

(24.7.2019) Na základe  podnetu Zdravity sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutia v Dôvera ZP.  Hlavnou témou bola problematika špecialistov, najmä hodnotenie parametrov a nový mechanizmus úhrady pre "outlierov" v súvislosti s bezlimitným prostredím. Druhá časť stretnutia bola venovaná problematike ADOS.

Nový Newsletter ASL SR

(11.7.2019)  V   newsletri č. 14 členovi ASL SR nájdu najmä  informácie VšZP k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok cez eRecept  a online kontrolám v eRecepte 

 

Zdravita neprijala návrh VšZP

(1.7.2019)  Zdravit neprijala návrh VšZP, predmetom ktorého mala byť  zmena hodnotiacich parametrov.  Dôvodom je, že v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne dáta, na základe ktorých  by bolo možné vyhodnotiť dopad nových hodnotiacich parametrov na členov Zdravita o.z. a s tým súvisiace riziko zníženia úhrad z dôvodu prepočtu IDK resp. IPP podľa nových  kritérií.

 

Tlačová správa ASL SR - Vyjadrenia ministerky zdravotníctva sú zavádzajúce

(20.6.2019)  V  TS ASL SR ostro protestuje proti vyjadreniam ministerky zdravotníctva A. Kalavskej, ktorá nevidí dôvod na dofinancovanie ambulantného sektora a zavádzajúco hovorí o dohode s prezidentom ASL  SR Mariánom Šóthom. Opätovne vyzýva premiéra  vládu, by urgentne riešili situáciu v zdravotníctve  

 

Rokovanie zástupcov Zdravity v ZP UNION

(18.6.2019)  V ZP UNION Zdravita rokuje o zmene zmluvných  cenových podmienok   

2 <