zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ZAP PODPÍSAL VŠETKY ZMLUVY S VÝNIMKOU ŠTYROCH POSKYTOVATEĽOV. ZDRAVITA SA PRIPRAVUJE NA ROKOVANIA

„K dnešnému dňu sme podpísali so Zväzom  ambulantných  poskytovateľov  všetky zmluvy okrem štyroch poskytovateľov“, informovala na tlačovej konferencii generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Ako ďalej podotkla,  všetky podmienky, ktoré boli  podpísané sú rovnaké pre všetkých ambulantných poskytovateľov.  

Nové zmluvy má ZAP podpísané do 29.2.2019.

ZAP tak pristúpil na podmienky vyrokované Zdravitou. Musíme znovu konštatovať, že požiadavka dorovnania zmlúv s konkurenčnými poisťovňami, bola v mnohých smeroch nielen naplnená, ale prekročená.

Zdravita má s VšZP dohodnuté cenové podmienky do 30.6.2019, preto sa zástupcovia Zdravity intenzívne pripravujú na rokovania o podmienkach na ďalšie obdobie. Predpokladom dobrého výsledku je podrobná analýza a najmä vyhodnotenie reálneho dopadu podmienok platných od 1.1.2019 na ambulancie v jednotlivých odbornostiach.