zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ÚHRADA REÁLNYCH NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÉ VÝKONY? AŽ KEĎ SA ZDRAVOTNÍCTVO PRE TENTO ŠTÁT STANE NAOZAJ PRIORITOU!

Najvyšší kontrolný úrad v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 považuje vývoj dlhov univerzitných a fakultných nemocníc z významné riziko pre verejné financie.

Podľa zistení NKÚ ku koncu minulého roka narástli medziročne záväzky nemocníc  na úrovni istiny z 834 mil. eur na 880 mil. eur. Pri tom bolo v roku 2018 odpísaných z dlhov  univerzitných a fakultných nemocníc 102,13 mil. eur.

NKÚ upozorňuje, že tento   stav je dôsledkom toho, že koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení nerieši základné príčiny vedúce k narastaniu nedoplatkov nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na stanovisko NKÚ tvrdí, že pokiaľ budú nemocnice dodržiavať schválené ozdravné plány, do piatich rokov by mohli hospodáriť vyrovnane.  Príčiny stavu vidí ministerstvo v tom, že fakultné a univerzitné nemocnice  pacientom poskytujú tú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť, teda najdrahšie výkony.

 „Z dlhodobého hľadiska je reálne, aby nemocnice fungovali vo vyrovnanom hospodárení. Tento stav je však naviazaný aj na skutočnosť, aby zdravotné poisťovne uhrádzali reálne náklady, ktoré nemocnice na liečbu vynakladajú,“ upozorňuje rezort zdravotníctva.

Sme presvedčení, že to, aby poisťovne uhrádzali reálne náklady na zdravotné výkony sa týka nielen nemocníc, ale všetkých segmentov vrátane ambulancií. A pokiaľ ministerstvo zdravotníctva hovorí o úhrade reálnych nákladov, v prvom rade musí na to zabezpečiť dostatočné zdroje a presadiť zmenu vo financovaní zdravotníctva !  

Pretože zdravotné poisťovne sú pri nákupe zdravotnej starostlivosti limitované objemom financií, ktoré dostanú na základe rozpočtu.  Napriek tvrdeniu   riaditeľa útvaru Hodnota za peniaze MF Štefana Kišša, že máme pre zdravotníctvo najlepší rozpočet a celkový objem zdrojov je primeraný vzhľadom na ekonomický rozvoj, všetci vieme, že rozpočet pre zdravotníctvo na tento rok  bol už v čase jeho schvaľovania označovaný za rizikový a dnes nám realita potvrdzuje, že je aj napriek schválenému dofinancovaniu, absolútne nedostatočný.  

Zdravotné poisťovne budú môcť uhrádzať reálne náklady na zdravotné výkony tak, ako upozorňuje ministerstvo zdravotníctva, vtedy, ak sa zdravotníctvo pre tento štát stane naozaj prioritou!