zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

RIADITEĽ IHP: „ROK 2019 OPÄŤ NEBUDE „HISTORICKY NAJÚSPEŠNEJŠÍM“ ROKOM V ZDRAVOTNÍCTVE“

Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. František Palko vo svojom blogu pod titulkom „Keď ministri po niečom túžia a život im to nedopraje“ kriticky hodnotí rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2019: Od doby, kedy začal platiť rozpočet verejnej správy na rok 2019 uplynuli 3 mesiace. Podpis na zákone o novom rozpočte nestačil uschnúť a už sme svedkami toho, ako nemocnice hrozia vypovedaním zmlúv so zdravotnými poisťovňami.  Dôvod? Podľa ich prepočtov chýbajú v zdravotníctve peniaze. Ministerstvo zdravotníctva SR s tým prakticky súhlasí, pretože avizuje rokovania s Ministerstvom financií SR o dofinancovaní sektora.“

V článku sa vracia k tlačovej konferencii ministerky zdravotníctva a ministra financií z októbra minulého roku, kde optimisticky oznámili, že  rok 2019 bude pre zdravotníctvo historicky najúspešnejším.

Napriek tomu, že  parlament napokon  pri schvaľovaní rozpočtu  pre zdravotníctvo pridal  ďalších 55 miliónov eur, dnes je už celkom jasné, že rozpočet nestačí.  Palko konštatuje, že „Rok 2019 je však historický pre zdravotníctvo v tom, že štát určil najnižšiu sadzbu na poistnom platenom štátom vo výške 3,2%, teda pre tých, ktorí nezarábajú a platí za nich štát“. Do úvahy treba vziať fakt, že finančné nároky vyplývajúce zo sociálneho balíčka, ktorý má platiť od 1. mája 2019 a tiež aj výdavky na rekreačné poukazy štátu, nie sú finančne kryté.

„Takže, dámy a páni, rok 2019 opäť nebude „historicky najúspešnejším“ rokom v zdravotníctve. Túžby ministrov a realita života sa totiž aj v tomto prípade rozchádzajú“, uvádza v závere svojho blogu Palko

Napriek tomu, že aj  na základe tlaku ASL SR a Zdravita   bol rozpočet pre zdravotníctvo na tento rok zvýšený o spomínaných 55 miliónov EUR, jednoznačne je to málo. Okrem toho, že potrebu dofinancovania avizujú nemocnice, ďalšie financie potrebuje aj ambulantný sektor. Situácia v zdravotníctve je naozaj vážna a aj dnes stojíme za tým, čo sme prezentovali na tlačovej konferencii v októbri minulého roku :Ministerstvo financií pochováva ambulantný sektor