Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.

BBSK RIEŠI NEDOSTATOK PEDIATROV

14.5.2018 / Podľa údajov NCZI v období od roku 2012 do roku 2017 klesol počet všeobecných lekárov pre deti a dorast o 151. Tento trend pokračuje a problémy sa dotkli aj Detvy, kde vlani skončili činnosť dve pediatrické ambulancie. V okrese tak ostali na starostlivosť o deti a dorast štyria poskytovatelia, z čoho je jeden starší ako 65 rokov. TASR však priniesla z Detvy dobrú správu: Banskobystrický samosprávny kraj v Detve zriadi pediatrickú ambulanciu a zamestná v nej lekárku. „Podarilo sa nám nájsť detskú lekárku, ktorá však nemala záujem podnikať sama. Tak sme sa rozhodli založiť ambulanciu a zamestnať ju.“ hovorí vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt. Mesto Detva ponúklo priestory pre ambulanciu bezplatne. Teší nás podpora zo strany BBSK a mesta Detva a držíme palce!  

MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA PODĽA POSLANCA KRAJČÍHO MÁLO BOJOVALA

14.5.2018 / Poslanec šéfke rezortu zdravotníctva v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť vyčítal, že v otázke rozpočtu „málo bojovala“. Kalavská v tejto súvislosti dodala, že žiaden minister zdravotníctva pred ňou nemal k dispozícii kapitálové výdavky vo výške 100 miliónov eur.  Veríme, že ministerka v tlaku na dofinancovanie nepovolí​ a čoskoro sa dočkáme tak nevyhnutnej podpory aj v ambulantnom sektore. Viac

KRAJINE SA DARÍ, ALE PACIENTI A ZDRAVOTNÍCI TO NECÍTIA

13.5.2018 /„AK SA KRAJINE DARÍ, MUSIA TO POCÍTIŤ AJ OBČANIA“ uvádza predseda SMER – SD v jednom zo svojich statusov na FB. Vlaky zadarmo, obedy v školách zadarmo, rekreačné poukazy a podobné opatrenia majú byť toho dôkazom. Pacienti aj zdravotníci by ocenili, ak by to pocítili v ambulanciách a nemocniciach. Realitou však je, že sadzba za poistencov štátu je v tomto roku historicky najnižšia (3,2% z vymeriavacieho základu) a predpoklady rozpočtu týkajúce sa odvodov do zdravotného poistenia od ekonomicky aktívnych občanov sa nenapĺňajú. Aj to je dôvodom, že VšZP má za prvý kvartál stratu skoro 16 miliónov eur a Dôvera 12,5 miliónov eur. Ambulancií je stále menej a tie čo ešte existujú sú preťažené, čakacie doby sa predlžujú, na nových pacientov nie sú kapacity. Takto to pociťujú občania!!!  

VšZP: DOFINANCOVANIE BUDE NEPOSTAČUJÚCE!

12.5.2018 / Aj všeobecná zdravotná poisťovňa dlhodobo upozorňuje, že rozpočet, ktorý jej schválil vláda na tento rok nestačí. Túto informáciu priniesla RTVS vo svojich Správach. Hovorkyňa poisťovne Jana Martanovičová uviedla: „Pri takmer 16 miliónovej strate za prvý kvartál, pri nárokoch zo sektora, pri rizikách uvedených v obchodno-finančnom pláne, bude toto dofinancovanie nepostačujúce.“
My nechceme zatvárať ambulancie a brať si pacientov ako rukojemníkov. Ambulancie však zanikajú prirodzene, odchodom lekárov do dôchodku. Náhrada nie je a štát túto situáciu nerieši. Ako chce zabezpečiť právo na zdravotnú starostlivosť zaručené ústavou? 
 

MINISTERSTVO FINANCIÍ POCHOVÁVA AMBULANTNÝ SEKTOR. DNES SA TO ŽIAĽ V PLNEJ MIERE POTVRDZUJE!

10.5.2018 /Ambulantní lekári združení v ASL SR po preštudovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 konštatovali, že MINISTERSTVO FINANCIÍ POCHOVÁVA AMBULANTNÝ SEKTOR. DNES SA TO ŽIAĽ V PLNEJ MIERE POTVRDZUJE! Ambulantná starostlivosť je na okraji záujmu. Rozpočtom predpokladaná výška platieb do zdravotného poistenia od ekonomicky aktívnych občanov sa nenapĺňa a zdravotné poisťovne tak s najväčšou pravdepodobnosťou disponujú s nižšími zdrojmi. Napríklad poisťovňa Dôvera oznámila stratu za prvý kvartál 2019 vo výške 12,5 milión EUR a myslíme si, že nižšie platby od poistencov majú vplyv aj na ostatné poisťovne. Ak k tomu prirátame celý rad výdavkov, ktoré rozpočet nezohľadňuje, problém je jasný. A sľúbené dofinancovanie zdravotníctva vo výške 90 miliónov EUR ho nevyrieši! Je to veľmi, veľmi málo!
 

90 MILIÓNOV NESMERUJE K PACIENTOM, ALE NA VLÁDNE BALÍČKY

9.5.2018 /„Ministerstvo zdravotníctva dostane deväťdesiat miliónov navyše“, táto správa, ktorá zaznela v médiách nás ale nepotešila. Prečo? Pacient z tejto sumy žiadny profit nepocíti! Asociácia nemocníc Slovenska vyčíslila, že na krytie nákladov na sociálne balíčky a rekreačné poukazy v nemocniciach je potrebných 150 miliónov eur, Asociácia súkromných lekárov žiada na dofinancovanie ambulantného sektora, čo považuje za nevyhnutné pre jeho stabilizáciu vzhľadom na pokračujúci zánik ambulancií, 50 miliónov eur. Na nevyhnutnosť dofinancovania upozorňovali tiež súkromné zdravotné poisťovne. Sľúbených 90 miliónov síce nemocniciam do veľkej miery pomôže zvládnuť náklady na vládne sociálne balíčky, nebude mať však žiadny dopad na samotnú zdravotnú starostlivosť, na zlepšovanie jej kvality a dostupnosti, ani na ambulantné zdravotné zriadenia.

POČET ZRUŠENÝCH AMBULANCIÍ STÁLE PRIBÚDA

24.4.2018 / Ďalšie zatvorené ambulancie! V bratislavskej Petržalke sa za posledné obdobie zatvorilo niekoľko všeobecných ambulancií pre dospelých. Činnosť ukončili MUDr. Helena Kompasová, MUDr. Oliver Dibák a MUDr. Oľga Preťová, Od 1.5.2019 končí aj ambulancia MUDr. Pavla Buzeka.
Pacientov museli prevziať ostatné existujúce ambulancie. Nenahradili ich nástupcovia končiacich lekárov, pretože o ambulantný sektor nie je záujem. Opäť chceme dôrazne upozorniť na kritický stav a fakt, že všeobecní lekári starnú a nemá ich kto nahradiť. Aj preto sme sa rozhodli apelovať na vládu, verejnosť a nemienime v tejto výzve prestať. Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov.

V PRIEBEHU ŠTYROCH ROKOV POTREBUJEME ZÍSKAŤ 700 NOVÝCH VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

23.4.2018 / Lekári upozorňujú na nedostatok lekárov primárnej starostlivosti už takmer desať rokov! Dokumentuje to aj tento článok. Situácia sa žiaľ stále zhoršuje a dnes sú problémy už aj v ďalších odbornostiach... čítajte viac

SLOVENSKÉ NEMOCNICE MAJÚ TIEŽ NEDOSTATOK ZDRAVOTNÍKOV

18.4.2018 / Nedostatok lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov je aj v nemocniciach. ANS vidí dočasné riešenie v ich príchode z tretích krajín. Na Slovensku im zatiaľ kladieme prekážky, ale napr. do Čiech, Poľska aj Nemecka majú dvere otvorené

ORAVA MÁ VIAC AKO 1/3 VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH V DÔCHODKOVOM VEKU

16.4.2018 / Aj Orava bojuje s nedostatkom lekárov, konštatuje sme.sk. Z celkového počtu oravských všeobecných lekárov pre dospelých, ktorých je 46, má 61 rokov a viac až 15 lekárov. Okres Námestovo má 17 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, z toho je jeden vo veku do 30 rokov. Traja lekári už majú dôchodkový vek a jeden z nich má už viac ako 70 rokov. Okres Tvrdošín má jedného všeobecného lekára pre dospelých mladšieho ako 41 rokov. Z celkového počtu lekárov 14 v tejto odbornosti je až polovica dôchodcov, z ktorých sú dvaja nad 70 rokov. V okrese Dolný Kubín je celkovo 15 všeobecných lekárov pre dospelých. Z nich je päť dôchodcov a najstarší má viac ako 70 rokov.

LEKÁRI SA DO REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA NEHLÁSIA

15.4.2018 / Nedostatok lekárov mal pomôcť riešiť rezidentský program, ktorý v roku 2014 spustilo ministerstvo zdravotníctva. Mal podporiť záujem mladých lekárov o štúdium všeobecného lekárstva (pre dospelých aj pre deti a dorast) a očakávalo sa, že za desať rokov „vychová“ 900 všeobecných lekárov. Napriek tomu, že sa v minulom roku podmienky programu zlepšili, záujem o štúdium nie je. Ministerstvo zdravotníctva hodnotí rezidentský program ako jeden z kľúčových faktorov stabilizácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Aj keď program hodnotíme pozitívne, myslíme si, že bez zlepšenia financovania zdravotníctva, ktoré pomôže riešiť situáciu našich ambulancií a nemocníc sa cieľ nedosiahne.

V ZAHRANIČÍ CHCE PRACOVAŤ STÁLE VIAC MLADÝCH LEKÁROV

14.4.2018 / Až 25% študentov medicíny chce po skončení štúdia medicíny odísť pracovať do zahraničia. Alarmujúce je, že oproti prieskumu realizovanému v roku 2017 je to o 5 % viac! To sú ďalšie výsledky prieskumu českej neziskovej organizácie HealthCare Institute z prelomu rokov 2018/2019, ktorý realizovala na vzorke študentov LF UK v Bratislave, LF UPJŠ v Košiciach, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a LF SZU v Bratislave. Tento trend jednoznačne odráža stav nášho zdravotníctva. Je najvyšší čas na zmenu. Pacient za lepšími podmienkami utiecť nemôže...

ČO PREFERUJÚ MLADÍ LEKÁRI PRI VÝBERE PRAXE

13.4.2018 / Pre mladých lekárov plat a kariérny postup pri výbere ich budúcej praxe nie je na prvom mieste. Vyplýva to z prieskumu českej neziskovej organizácie HealthCare Institute, ktorý realizovala na prelome rokov 2018 a 2019. Väčšina študentov 4., 5. a 6. ročníka zo štyroch slovenských lekárskych fakúlt za najdôležitejšie považuje jasné a jednoznačné podmienky predatestačnej a špecializačnej prípravy a plat je až na štvrtom mieste

TECHMED.SK SA VENUJE ODCHODOM LEKÁROV DO ZAHRANIČIA

12.4.2018 / Až 4211 slovenských lekárov pracuje v zahraničí, konštatuje stránka techmed.sk. Podľa údajov z roku 2017 najviac ich pôsobí v Českej republike, a to až 2235 slovenských lekárov, v Nemecku 1185, v Anglicku 343. Nasleduje Rakúsko s 242 našimi lekármi a Švédsko so 108. Slovenskí lekári pôsobia aj v Írsku, Nórsku, Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Informácie zisťoval na lekárskych komorách EÚ Peter Blahút, ktorý na svojej stránke konštatuje „ Najväčšiu pridanú hodnotu v zdravotníctve vytvárajú schopní ľudia. Plne mu dávame za pravdu! Škoda, že tých našich, podmienky na Slovensku nelákajú

V TURČIANSKYCH TEPLICIACH OSTALA JEDNA OČNÁ AMBULANCIA

11.4.2018 / Problémy sú aj s ambulanciami špecialistov. Od januára bola zrušená očná ambulancia v Turčianskych Tepliciach. Pre tento okres tak ostala len jedna očná ambulancia, ktorá má ordinačné hodiny tri dni v týždni. Telefonicky sa nám podarilo zistiť, že pacienta s akútnym problémom sestrička „vsunie“ medzi objednaných pacientov, ktorých dnes objednávajú na november. Portál e-vuc odporúča „najbližšie podobné zariadenia“ v Handlovej, Prievidzi, Bojniciach a Martine...

RIADITEĽ IHP: „ROK 2019 OPÄŤ NEBUDE „HISTORICKY NAJÚSPEŠNEJŠÍM“ ROKOM V ZDRAVOTNÍCTVE“

11.4.2018 / Zdroj: blog F.Palka/ Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. František Palko vo svojom blogu pod titulkom „Keď ministri po niečom túžia a život im to nedopraje“ kriticky hodnotí rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2019  VIAC

O ZATVORENÝCH AMBULANCIÁCH PÍŠU AJ HOSPODÁRSKE NOVINY

10.4.2018 /  Akútny nedostatok sa netýka len všeobecných lekárov, ale všetkých typov ambulancií. Prejavuje sa v regiónoch, ale aj vo väčších mestách. Tento trend potvrdzujú údaje Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré uvádzajú 3 % pokles poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od roku 2015 do roku 2017. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová však uvádza: „Konkrétne ubudlo približne 385 ambulancií všetkých špecializácií, zároveň však vzniklo takmer 500 nových.“ Preto sa pýtame za pacientov, ktorí nevedia nájsť svojho lekára: A KDE SÚ TIE NOVÉ AMBULANCIE?

PREČO NÁS MUSÍ BYŤ POČUŤ?

9.4.2018 / Prečo nás musí byť počuť ? Lebo zdravotníctvo čelí vážnym problémom. Asi najvypuklejším je personálna kríza, ktorá odráža celkový stav zdravotníctva. Na Slovensku chýba 3500 lekárov, ďalších 2000 je v dôchodkovom veku a chýbajú aj tisícky sestier. Mladí lekári a sestry hľadajú uplatnenie v zahraničí – podmienky na Slovensku ich nelákajú. Preto dlho čakáte na termín u špecialistu, čakárne ambulancií sú plné a lekár vám môže venovať stále menej času. Zhoršuje sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti a najzraniteľnejší sú naši rodičia, starí rodičia a deti.  Tak preto nás musí byť počuť! Spoločne, lekárov aj pacientov. Je najvyšší čas na zmenu!

AMBULANTNÍ LEKÁRI CHÝBAJÚ AJ V SENCI

8.4.2018 / Ambulantní lekári chýbajú aj v Senci. Ambulanciu v tomto roku zatvorila oftalmologička. Zrušené boli aj dve ortopedické ambulancie. Neurologická ambulancia ostala len jedna. Pacienti si musia hľadať svojho špecialistu v Bratislave, či v Pezinku a na vyšetrenie treba čakať stále dlhšie. Od apríla chýba aj ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Bernolákove. Zastupuje ambulancia v Senci... Podarí sa nájsť náhradu?

KTO BUDE LIEČIŤ NAŠE DETI?

6.4.2018 / Problém nedostatku lekárov sa netýka len pohraničných oblastí, alebo oblastí s menšou koncentráciou obyvateľov. Je problémom aj vo veľkých mestách. Napríklad v bratislavskej Petržalke odišli v minulom roku do dôchodku dve pediatričky a v tomto roku ďalšie dve. Ich obvody boli rozdelené medzi existujúcich detských lekárov. Pacienti tak v čakárni musia stráviť viac času a ich lekárky sú s rastúcim počtom pacientov stále viac unavené. Problém je o to väčší, že minimálne sedem zo zostávajúcich petržalských detských lekárov je vo veku 69 až 74 rokov. Mladých lekárov práca v ambulancii neláka...

AMBULANCIE ZANIKAJÚ...

5.4.2018 / Od 31.12.2018 bolo zrušených skoro 200 ambulancií (podľa údajov e-vuc.sk). Je to preto lebo lekári odchádzajú do dôchodku a mladí lekári neprichádzajú... Podmienky na prácu v ambulancii ich nelákajú. A to treba zmeniť!!!

MUDR. MARIÁN ŠÓTH PRE ZDN: NOVELA JE ZLÉ A NEKONCEPČNÉ RIEŠENIE

5.4. 2019/Zdroj: Zdravotnícke noviny /  MUDR. Marián Šóth sa pre Zdravotnícke noviny vyjadruje k pripravovaným zmenám v legislatíve. Podľa neho v súčasnosti nie je čas hodnotiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. „Nie že by sme nechceli riešiť kvalitu ako takú, ale v súčasnosti vnímame kvalitu poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti iba v tom momente, či lekára máme, alebo nemáme,“  VIAC

POLITICKÉ PREKVAPENIE ALEBO ĎALŠIA RANA PRE ZDRAVOTNÍKOV (BLOG M.ŠÓTHA)

12.3. 2019/Zdroj: sme.sk / Namiesto riešenia nedofinancovania zdravotníctva a nedostatku lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, prichádza MZ SR s návrhom na zmenu indikátorov kvality, zavedenie klinického auditu pre všetkých poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti a interného systému inštitútu bezpečnosti pacienta. Pýtame sa: Je bezpečné vyšetriť denne 50 pacientov? VIAC

ASL SR/ZDRAVITA: ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY – ĎALŠÍ KLINEC DO RAKVY PRE AMBULANTNÝ SEKTOR

21.2. 2019/Zdroj: ASL SR / Strana Smer-SD  pripravuje opatrenie, ktoré by v roku 2020 zvýšilo minimálnu mzdu z  doterajších 520 až na 600 eur. Podľa ASL SR a Zdravity to môže byť ďalším klincom do rakvy pre ambulantný sektor. V čase, keď do zdravotníctva neprichádzajú dostatočné zdroje, keď táto oblasť pre štát zjavne nie je prioritou, máme z tohto kroku opodstatnené obavy. VIAC

O REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM NIE JE ZÁUJEM

6.2. 2019/Zdroj: MZ SR / Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva SR sa v minulom roku do rezidentského štúdia všeobecného lekárstva prihlásilo len 7 lekárov. Pri začatí tohto programu, v roku 2014 to bolo 30 lekárov. Z celkového počtu 322 rezidentov v   špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých a všeobecné lekárstvo pre deti a dorast ukončilo štúdium 101 lekárov.  K 29.11.2018 bolo 82 rezidentiek na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. VIAC

INŠTITÚT ZDRAVOTNEJ POLITIKY: SLOVENSKU MOMENTÁLNE CHÝBA 3500 LEKÁROV

28.1. 2019/Zdroj: TASR / Okrem 3500 chýbajúcich lekárov je približne 2000   lekárov je v dôchodkovom veku. Podľa MZ SR chýba tiež približne 3500 sestier. Podľa hovorkyne  MZ SR Zuzany Eliášovej  sa ministerstvo  problému nedostatku zdravotníckych pracovníkov intenzívne venuje.  Prijalo kroky na podporu záujmu   o štúdium zdravotníckych odborov, ktorými sú napríklad možnosť  študovať ošetrovateľstvo aj externe, stabilizačný príspevok pre  študentov denného bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo,  rezidentský program pre lekárov VIAC

CHÝBAJÚ NÁM MLADÍ LEKÁRI, HROZÍ, ŽE O PÁR ROKOV NÁS NEBUDE MAŤ KTO LIEČIŤ

13.10.2018 / Zdroj: TA3 /  Lekári bijú na poplach, o niekoľko rokov nás nebude mať kto liečiť. Doktori medicíny sú prestarnutí a absolventi odchádzajú do zahraničia, pre lepšie pracovné podmienky alebo preto, že u nás nenájdu voľné pracovné miesto. V Lozorne napríklad dva roky hľadali náhradu za 69 ročného lekára

MINISTERSTVO FINANCIÍ POCHOVÁVA AMBULANTNÝ SEKTOR

9.10. 2018 / Zdroj: ASL SR / Úbytok ambulancií odchodom lekárov do dôchodku pokračuje. V roku 2016 nám chýbalo 786 všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Dnes je toto číslo oveľa vyššie a rovnako chýbajú aj špecializované ambulancie, kde sa výrazne znižuje dostupnosť a predlžujú sa čakacie doby pre pacientov. Po preštudovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 musíme konštatovať, že zodpovední na tieto alarmujúce skutočnosti nereflektujú. Dokonca môžeme vyhlásiť, že Ministerstvo financií ambulantný sektor pochováva VIAC

LEKÁRI NA OBVODOCH KOLABUJÚ

19.09.2018 / Zdroj: Pravda /  Všeobecný lekár na východe Slovenska zomrel priamo v ambulancii. Mal osemdesiat rokov a ešte stále sa staral približne o osemsto pacientov. Nešťastná udalosť sa stala pred mesiacom v obci Lubeník. Pacienti za zdravotnou starostlivosťou odvtedy dochádzajú približne sedem kilometrov do Revúcej. Asociácia súkromných lekárov pripomína, že nejde o nič výnimočné, deje sa to aj v iných regiónoch a takýchto prípadov bude len pribúdať  VIAC

TLAČOVÁ SPRÁVA: LEKÁRI ODCHÁDZAJÚ DO DÔCHODKU BEZ NÁHRADY

13.6. 2018 / zdroj: ASL SR  Asociácia súkromných lekárov SR (ASL SR) dlhodobo upozorňovala na kritický stav ambulantného sektora. Dnes je situácia naozaj vážna. V roku 2017 oznámilo 26 členov ASL SR odchod do dôchodku, pričom viac ako polovica z uvedených lekárov zatvorila ambulancie bez náhrady. Tento trend pokračuje aj v roku 2018. Za prvé štyri mesiace tohto roku ukončilo prax osem členov ASL SR.  VIAC