zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

AKO TO VYZERÁ SO ZMENAMI V DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI? IDE O VÁŽNY PROBLÉM!

O zmenách v dlhodobej starostlivosti sa hovorí už veľmi dlho. A nesporne sú naozaj potrebné.  Pomoc a podporu   potrebujú seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, chronicky chorí, ktorí sú odkázaní na dlhodobú pomoc iného. Pomoc potrebujú aj ich rodinní príslušníci. Takže príprava legislatívy týkajúca sa tejto oblasti by mala byť v poriadku. Žiaľ nie je.

Dlhodobá starostlivosť je oblasťou, kde sa prelína sociálna a zdravotná starostlivosť. Vyžaduje si teda spoluprácu dvoch rezortov (zdravotníctva a práce a sociálnych vecí). Úloha je to preto náročná.

Návrh na úpravu dlhodobej starostlivosti bol do pripomienkového konania predložený už v marci. Predložené boli stovky pripomienok, tie sa dlhé hodiny na ministerstve prerokovávali.

Dnes máme úpravu na stole opäť. Zmeny v dlhodobej starostlivosti sa spolu s návrhom stratifikácie (tá už tiež bola predmetom pripomienkového konania) do pripomienkového konania vrátili.

Pre portál vZdravotnictve.sk ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vysvetlila, že   príčinou boli rozsiahle zmeny, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho pripomienkového konania k úpravám následnej starostlivosti.

K stratifikácii, naopak, prišlo málo pripomienok, no aj v nej sa robili nejaké úpravy. „Aj stratifikácia, aj následná starostlivosť majú zadefinovať po novom cestu pacienta od akútneho lôžka až po následnú alebo dlhodobú starostlivosť,“ vysvetlila ministerka. Ako šéfka rezortu zdôraznila, ide o prelomový materiál, ktorého naplnenie potrvá jedenásť rokov. „Preto sa nám zdalo slušné, aby si to všetci, ktorí tvoria systém, ešte raz prečítali, aby vedeli, ako to ministerstvo myslí,“ uviedla Kalavská.

Na pripomienkovanie takýchto rozsiahlych zmien, ako konštatuje ministerka zdravotníctva „prelomového materiálu“  bolo stanovených 8 kalendárnych dní. Jedná sa teda o skrátené pripomienkové konanie!  A nejde len o prečítanie materiálu ale, o jeho dôkladnú analýzu a prípravu pripomienok.

Napriek tomu, že materiál je prepracovaný, obsahuje mnoho sporných momentov. Za vážny problém považujeme presun starostlivosti zo sociálnej oblasti do oblasti zdravotníctva, samozrejme s vplyvom na rozpočet zdravotníctva. Nedostatočné financovanie zdravotníctva je dá sa povedať témou dňa.  Výdavky sa nabaľujú a pre budúce roky rozpočet počíta s postupným znižovaním odvodov za poistencov štátu.

Očakávali by sme preto väčšie zapojenie rezortu práce a sociálnych vecí. Napríklad zjednotenie systému posudzovania odkázanosti, ktoré by výrazne pomohlo. K tomu ale z dôvodov na strane rezortu ministerstva práce, napriek pripravovaným zmenám nedôjde.